หลายหน่วยงานในเมืองอาเล่อไท่ช่วยกันรับมือหิมะตกหนัก

96

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ได้ออกประกาศเตือนว่าตั้งแต่วันทื่ 11-13 พฤศจิกายนนี้ ทางตอนเหนือของเมืองถ่าเฉิง เมืองอาเล่อไท่ เมืองอีหลี จะมีหิมะตกเล็กน้อยจนถึงปานกลาง และจะมีบางพื้นที่ที่มีหิมะตกหนักหรือมีพายุหิมะ อีกทั้งจะมีลมตะวันตกเฉียงเหนือที่มีความเร็วลมระดับ 5 (8.0-10.7 เมตรต่อวินาที) ในขณะที่บางพื้นที่อาจมีลมแรงระดับ 8 (17.2-20.7เมตรต่อวินาที)

ส่วนบริเวณบางส่วนของเมืองอาเล่อไท่และทางตอนเหนือของเมืองถ่าเฉิงอาจเกิดปรากฏการณ์ลมแรงพัดหิมะ ที่ส่งผลกระทบต่อการปศุสัตว์และการจราจร ทำให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของเมืองอาเล่อไท่ต่างร่วมมือกันเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติในครั้งนี้อย่างเต็มที่

environment-9-3environment-9-4environment-9-5environment-9-6environment-9-7environment-9-2