อาเบะชี้ ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ ควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของกองกำลังสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ในญี่ปุ่นร่วมกัน

189

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (14 พ.ย.) ชินโซ อาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวว่าญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจะมีส่วนร่วมในวิธีที่ “เหมาะสม” กับการจัดการค่าใช้จ่ายของกองทัพสหรัฐฯ ที่มาประจำการในประเทศญี่ปุ่น

อาเบะกล่าวในที่ประชุมของวุฒิสภาญี่ปุ่นว่า เนื่องจากสหรัฐอเมริกาก็ได้รับประโยชน์จากการส่งทหารมาประจำการในประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงควรรับผิดชอบร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวในช่วงต้นปีนี้ที่ผ่านมาว่าหลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และเยอรมนี ควรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่ทหารของสหรัฐอเมริกาเข้ามาประจำการในนานาประเทศ

โทโมมิ อินาดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น ได้กล่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เธอเชื่อว่าญี่ปุ่นได้ชำระเงินไปเพียงพอแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่กองกำลังสหรัฐฯถูกส่งมาประจำการที่นี่

โตเกียวได้ชำระเงินไปเกือบ 2 แสนล้านเยน (ประมาณ 6.55 หมื่นล้านบาท) ต่อปีหรือประมาณร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับทหารของสหรัฐอเมริกากว่า 50,000 นายที่ประจำการอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รายงานท้องถิ่นระบุไว้ดังนี้