เจ้าหน้าที่ชี้! พรรครัฐบาลจีน-รัสเซียควรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

397

เจ้าหน้าที่การเมืองระดับสูงของรัสเซียกล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งจีน (CPC) และพรรคยูไนเต็ดแห่งรัสเซีย ซึ่งเป็นพรรคปกครองประเทศทั้งคู่ ควรจะต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างพรรค และการควบคุมกิจกรรมของสมาชิกพรรค

Sergei Zheleznyak รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคยูไนเต็ดแห่งรัสเซีย กล่าวว่า ปัญหาด้านความมีระเบียบวินัย และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของสมาชิกพรรคนั้นเป็นประเด็นในการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างทั้งคู่

โดยทั้งสองพรรคมีจุดยืนร่วมกันในประเด็นการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ความมั่นคงระหว่างประเทศ การต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง
อีกทั้งพรรคยูไนเต็ดแห่งรัสเซียกำลังเรียนรู้จากการต่อต้านคอรัปชั่นของจีนภายใต้การนำของพรรค CPC อีกทั้งการมุ่งต่อต้านคอรัปชั่นของจีนนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากมันกลายเป็น “หนึ่งในอุปสรรคสิ่งกีดขวางที่สำคัญต่อการพัฒนาของประเทศ”