ซิมบับเว แล้งหนักเป็นประวัติการณ์

297

มีรายงานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาว่าอ่างเก็บน้ำที่ย่าน Mount Darwin ห่างออกไปจากเมืองฮาราเร เมืองหลวงของซิมบับเวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 160 กม.น้ำในอ่างแห้งแล้วเกือบทั้งหมด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

ขณะนี้ซิมบับเวต้องเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตทางปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งรองประธานาธิบดีของวิมบับเวก็ได้ออกมากล่าวเมี่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำหลายแห่งในประเทศลดลงจนถึงจุดที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ และรัฐบาลได้เริ่มใช้มาตรการเร่งด่วนแล้ว โดยมีการควบคุมการมใช้น้ำในเมือง เพื่อรับประกันว่าชาวชนบทจะมีน้ำใช้ อีกทั้งยังมีโครงการขุดบ่อน้ำใหม่ เป็นต้น

foreign-11-2 foreign-11-4 foreign-11-3