“สะพานอูเบ็ง” สะพานไม้ที่ยาวสุดในโลก เตรียมถูกบูรณะซ่อมแซม

483

สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) สะพานชื่อดังแห่งประวัติศาสตร์ และยังเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกของเมียนมาร์ จะได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นในเดือนหน้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

สะพานแห่งดังกล่าวตั้งอยู่ในเมืองอมรปุระ (Amarapura) ตอนใต้ของมัณฑะเลย์ มีความยาว 1.2 กิโลเมตร สร้างขึ้นด้วยวิธีการดั้งเดิมเมื่อช่วงปี 1850 เหนือทะเลสาบตองตามัน (Taungthaman)

สะพานไม้สักแห่งนี้เป็นทางสัญจรที่สำคัญของชาวบ้านที่ต้องการข้ามทะเลสาบ อีกทั้งยังนับเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจในเมืองอมรปุระ ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามและวิถีชีวิตชาวท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม งานบูรณะซ่อมแซมสะพานแห่งนี้มาจากความช่วยเหลือของชาวเยอรมัน เพื่อรักษาสภาพที่เก่าแก่ดั้งเดิมนี้ไว้