สิ่งก่อสร้างน่าทึ่งแห่งใหม่! สะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำโขง

600

เหล็กโค้งของสะพานขนาดยาวได้เชื่อมต่อกันสำเร็จแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งสะพานดังกล่าวพาดผ่านเหนือแม่น้ำหลานชาง หรือ แม่น้ำล้านช้าง หรือแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟจีน-เมียนมาร์ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

technology-2-2 technology-2-3technology-2-4technology-2-5technology-2-6technology-2-7