เคยเห็นชุดแต่งกายที่ทำมาจาก “หนังปลา” หรือไม่?

247

ชุดแต่งกายที่ทำมาจากหนังปลานี้เป็นชุดพื้นบ้านของชนเผ่าเหอเจ๋อ ในมณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งชนเผ่าดังกล่าวรู้จักกันในชื่อ “ชนเผ่าปลา” เป็นหนึ่งในชนเผ่าขนาดเล็กของจีน เนื่องจากมีประชากรเพียง 5,300 คน

ชาวเผ่าเหอเจ๋อต้องใช้เวลาสองเดือนในการทำชุดแต่งกายที่ทำมาจากหนังปลา อีกทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้