จีน-มาเลเซีย จับมือร่วมต่อต้านกลุ่มทุจริตโทรคมนาคม

165
จีน-มาเลเซีย จับมือร่วมต่อต้านกลุ่มทุจริตโทรคมนาคม เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (10 ม.ค. 2017) กัวเซิงคุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีน ได้ประกาศถึงความคาดหวังที่จะร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย ในการกำจัดกลุ่มทุจริตโทรคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น โดยนายกัวได้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับ นายอาหมัด ซาฮิด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2016 ตำรวจจีนได้รับตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในคดีทุจริตโทรคมนาคมจำนวน 74 คนที่เดินทางจากมาเลเซียมายังประเทศจีน ซึ่งเป็นคดีที่กอบโกยเงินไปมากกว่า 60 ล้านหยวน (ประมาณ 308 ล้านบาท) "ทั้งสองประเทศควรส่งเสริมความไว้วางใจทางการเมือง ขยายความร่วมมือในทางปฏิบัติ และสร้างความสำเร็จในการโต้ตอบกลุ่มอาชญากรข้ามพรมแดน ซึ่งรวมถึงกลุ่มก่อการร้าย กลุ่มค้ายาเสพติด และกลุ่มทุจริตทางโทรคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น" นายกัวกล่าว จีนและมาเลเซียควรจะทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น นายกัวกล่าว ด้านนายอาหมัดก็ได้กล่าวว่ามาเลเซียจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มความร่วมมือด้านความปลอดภัยกับปกระเทศจีน เพื่อกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (10 ม.ค. 2017) กัวเซิงคุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีน ได้ประกาศถึงความคาดหวังที่จะร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย ในการกำจัดกลุ่มทุจริตโทรคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น

โดยนายกัวได้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับ นายอาหมัด ซาฮิด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2016 ตำรวจจีนได้รับตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในคดีทุจริตโทรคมนาคมจำนวน 74 คนที่เดินทางจากมาเลเซียมายังประเทศจีน ซึ่งเป็นคดีที่กอบโกยเงินไปมากกว่า 60 ล้านหยวน (ประมาณ 308 ล้านบาท)

“ทั้งสองประเทศควรส่งเสริมความไว้วางใจทางการเมือง ขยายความร่วมมือในทางปฏิบัติ และสร้างความสำเร็จในการโต้ตอบกลุ่มอาชญากรข้ามพรมแดน ซึ่งรวมถึงกลุ่มก่อการร้าย กลุ่มค้ายาเสพติด และกลุ่มทุจริตทางโทรคมนาคมให้มากยิ่งขึ้น” นายกัวกล่าว

จีนและมาเลเซียควรจะทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น นายกัวกล่าว

ด้านนายอาหมัดก็ได้กล่าวว่ามาเลเซียจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มความร่วมมือด้านความปลอดภัยกับปกระเทศจีน เพื่อกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น