นศ.อาชีวะคว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน ดันต่อยอดเป็นเถ้าแก่น้อย

595
ดันนศ.อาชีวะคว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน ดันต่อยอดเป็นเถ้าแก่น้อย

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา คือ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติประจำปี 2560 ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาโชว์การแกะสลักน้ำแข็ง ซึ่ง ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า “จากที่นักศึกษาไปแข่งขันและได้รับรางวัลกลับมา ทำให้ผมเกิดแนวคิดว่าหลังจากนี้จะต่อยอดให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขั้นในลักษณะนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะมีงานทำในทันที รวมถึงมีเงินรายได้ที่ค่อนข้างสูง แต่หลังจากนี้จะเน้นให้วิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้ด้วย โดยในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมีร้านค้าเป็นของตัวเอง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเป็นเจ้าของกิจการและได้พัฒนาทักษะทางอาชีพให้มากขึ้น”

อีกทั้งยังร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา ทั้ง 3 ทีม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติประจำปี 2560 ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สามารถรักษาแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องให้ประเทศไทย เป็นปีที่ 8 แล้วอย่างภาคภูมิใจ

ดันนศ.อาชีวะคว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน ดันต่อยอดเป็นเถ้าแก่น้อย ดันนศ.อาชีวะคว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน ดันต่อยอดเป็นเถ้าแก่น้อย ดันนศ.อาชีวะคว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน ดันต่อยอดเป็นเถ้าแก่น้อย ดันนศ.อาชีวะคว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน ดันต่อยอดเป็นเถ้าแก่น้อย ดันนศ.อาชีวะคว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน ดันต่อยอดเป็นเถ้าแก่น้อย ดันนศ.อาชีวะคว้ารางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน ดันต่อยอดเป็นเถ้าแก่น้อย

ที่มา :  www.dailynews.co.th