เปิดสัมมนา “ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนภายใต้นโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง”

486
เปิดสัมมนา “ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนภายใต้นโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 รศ.ดร.อักษรศรี  พานิชสาส์น ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ไทยจีน ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย Prof.Dr.Zhu Zhenming ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ไทยจีน สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งมณฑลยูนนาน ได้เปิดสัมมนาวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 (Sino-ASEAN Relations under One Belt One Road Policy) เรื่อง “ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนภายใต้นโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง” เวลา 13.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เปิดสัมมนา “ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนภายใต้นโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง”

โดยภายในงานเน้นตอบโจทย์ “อาเซียน (ยังคง) สำคัญในสายตาจีนแค่ไหน ? ภายใต้บริบท The Belt And Road Initiative”  นอกจากนี้ ทั้งสื่อจีนและสื่อไทยเริ่มสนใจประเด็น LMC ( Lancang-Mekong Cooperation ) มากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่อง Maritime Silk Road In The 21st Century ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นในเรื่องกลยุทธ์ พร้อมทั้งพูดถึงยุทธศาสตร์ของจีนว่าในขณะนี้ความเคลื่อนไหวของจีนนั้นเป็นไปอย่างน่าสนใจ ด้วยอานิสงส์ของแรงผลัก The Belt And Road Initiative ทำให้จีนกลายเป็นผู้ออกไปลงทุน Outward FDI มากเป็นอันดับ 2 ของโลก จึงเป็นที่น่าจับตามองในประเทศอาเซียนถึงกำลังการลงทุนของจีนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีประเด็นอื่นๆอีกที่มีความน่าสนใจภายในงานสัมมนาในครั้งนี้