ชาว มรภ.สงขลา ออกช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

443
ชาว มรภ.สงขลา ออกช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ อาหาร บ้านเรือนเสียหาย ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ระดมความช่วยเหลือทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งได้มาจากการร่วมกันบริจาคของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

โดยจิตอาสาจาก มรภ.สงขลา ได้นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย อาทิ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช อ.ระโนด จ.สงขลา และหลายอำเภอใน จ.พัทลุง ร่วมด้วยโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ได้เปิดครัวเอกพัฒฯ จัดทำข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน 3 พื้นที่ของ อ.ระโนด ได้แก่ บ้านตะเครี้ย บ้านขาว และ บ้านคลองแดน อันเนื่องมาจากพัฒนาการ ทั้งนี้ อ.ระโนด ได้ประสานขอความช่วยเหลือเรื่องข้าวกล่องจำนวน 1,000 กล่อง

นอกจากนี้ งานอาคารสถานที่และบริการ มรภ.สงขลา ได้นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภคไปช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากฝนที่ตกหนักทำให้แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคในหลายพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ ขณะเดียวกันยังได้รวมพลกันกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมถุงยังชีพกว่า 400 ชุด ส่งต่อให้กรมประมง ซึ่งเป็นเรือสำหรับเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล ยากแก่การเข้าถึง

ชาว มรภ.สงขลา ออกช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ที่มา : http://nwnt.prd.go.th