ทูตจีน หนิง ฟุ่ขุย มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

223

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 นายหนิง ฟุ่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเดินทางไปจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นตัวแทนของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่จีนประจำสงขลา ในการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เป็นมูลค่าหนึ่งล้านบาท โดยมีนายโจว ไห่เฉิง กงสุลใหญ่จีนประจำสงขลาได้เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคดังกล่าวด้วย

นายหนิง ฟู่ขุย กล่าวเมื่อพบปะกับนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชกจารจังหวัดสงขลาและตัวแทนประชาชนผู้ประสบภัยว่า น้ำท่วมครั้งนี้นับว่าเป็นภัยพิบัติที่รุนแรง ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมาก และเกิดความเสียหายมหาศาลต่อเศรษฐกิจ “ภัยธรรมชาติไร้ความปราณี แต่ทว่ามนุษย์นั้นมีความเมตตาปรานีและเอื้ออาทรต่อกัน” จีน-ไทยเป็นเพื่อนบ้าน คู่ค้า เพื่อน และเป็นญาติที่ดี เมื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติย่อมเห็นอกเห็นใจกัน เสมือนลงเรือลำเดียวกัน การบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ครั้งนี้มีจำนวนจำกัด แต่เต็มไปด้วยความรักความจริงใจของประชาชนจีนที่มีต่อประชาชนชาวไทย ขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยเอาชนะอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้ได้โดยเร็วที่สุด ฟื้นตัวอุตสาหกรรมใช้ชีวิตได้เป็นปกติตามลำดับ

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าท่านทูตหนิง ฟู่ขุ่ยเดินทางมาจังหวัดสงขลาเป็นกรณีพิเศษเพื่อบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ฝ่ายไทยรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันครอบครัว มิตรภาพอันมีค่าของประชาชนชาวไทยและจีน ทางจังหวัดสงขลาจะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่สถานทูตจีนและสถานกงสุลใหญ่ประจำสงขลานำมาบริจาค ไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด