สื่อฮ่องกงเปิดโผ ชาวจีนรักการเที่ยวและใช้จ่ายที่เมืองไทยมากที่สุด

792
สื่อฮ่องกงเปิดโผ ชาวจีนรักการเที่ยวและใช้จ่ายที่เมืองไทยมากที่สุด

เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ Hong Kong Economic Times ได้อ้างอิงตัวเลขในรายงานการวิเคราะห์ของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนและหน่วยงานการวิเคราะห์ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง พบว่า จากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศจีนในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาวจีนยินดีที่จะใช้จ่ายไปกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยในปี 2016 มีชาวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวสูงถึง 4.56 พันล้านครั้ง และมูลค่าการจ่ายด้านการท่องเที่ยวสูงถึง 4.66 ล้านล้านหยวน

ชาวจีนส่วนใหญ่เลือกท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจำนวนคนที่เที่ยวในประเทศมี 4.4 พันล้านครั้ง คิดเป็นร้อยละ 97.4 และมีประชากร 1.2 ร้อยล้านคนที่เลือกท่องเที่ยวต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.6 สำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศนั้น ชาวจีนส่วนใหญ่ยังเทใจพร้อมโหวตให้ “ประเทศไทย” เป็นประเทศได้รับความนิยมมากที่สุด

โดยรายงานฉบับนี้ได้มีการจัดอันดับประเทศที่ชาวจีนให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวและใช้จ่าย 10 อันดับแรกได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา มัลดีฟส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อิตาลีและมาเลเซีย นอกจากนี้ 10 อันดับเมืองท่องเที่ยวที่ได้ความนิยมจากชาวจีนได้แก่ เมืองโซล กรุงเทพมหานคร โตเกียว โอซาก้า สิงคโปร์ เชียงใหม่ ลอนดอน มอสโก นิวยอร์ก กรุงโรมและซิดนีย์

สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศเองนั้น หากดูจากสถิติการซื้อโปรแกรมทัวร์จะพบว่า 5 อันดับเมืองใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปท่องเที่ยวได้แก่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางโจว เฉิงตู และหางโจว

จากรายงานยังทำให้ทราบอีกว่า กลุ่มคนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวส่วนมากเป็นกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่หลังปี 1960-1990 ซึ่งกลุ่มคนที่เกิดหลังปี 1970 จะเป็นกลุ่มที่มีกำลังการซื้อสูง รองลงมาคือ กลุ่มคนที่เกิดหลังปี 1960 และ 1980