หมอโต้ งานวิจัย “คนไม่ดื่มเหล้าตายไว” ยันแอลกอฮอล์ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

425
หมอโต้ งานวิจัย “คนไม่ดื่มเหล้าตายไว” ยันแอลกอฮอล์ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่งานวิจัยของต่างประเทศในโลกโซเชียลในช่วงปลายปีที่แล้วที่ระบุว่า คนไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย เสี่ยงตายก่อนวัยอันควรสูง โดยยกประเด็นว่าคนที่ไม่เคยแม้กระทั่งจิบแอลกอฮอล์ มีอัตราการตายสูงที่สุด อัตราการตายลดลงมาคือคนที่ดื่มหนัก และอัตราการตายน้อยที่สุดในคนที่ดื่มปานกลาง วันละ1-3 แก้ว ล่าสุดนักวิชาการได้ออกมาโต้แย้งงานวิจัยดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่าเป็นงานวิจัยเก่า ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง

นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวเป็นจำนวนมากจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตั้งแต่ปี 2553 หรือประมาณ 6 ปีที่แล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นงานวิจัยใหม่ตามที่กล่าวอ้าง และน่าสังเกตว่า ทำไมหนังสือพิมพ์ในไทยจึงหยิบยกขึ้นมาเป็นข่าวอีกในช่วงเวลานี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิด และนำไปปฏิบัติตามจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ เนื่องจากงานวิจัยนี้ มาจากการบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างเองเท่านั้น โดยไม่ได้ตรวจสอบจากแหล่งอื่นหรือความถูกต้องของข้อมูล อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างเป็นคนที่เคยดื่มหนักมาก่อน เป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มอัตราการตายโดยตรง โดยไม่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราเลย

“นักวิจัยเองก็ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดต่างๆของงานวิจัย ได้เตือนให้ผู้อ่านระมัดระวังในการแปลผลของงานวิจัย รวมทั้งผู้วิจัยยังเน้นย้ำอีกว่า การดื่มสุราเองก็เพิ่มความเสี่ยงของการหกล้ม และการดื่มหนักในคนกลุ่มนี้ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะเหล่านี้ได้ง่ายอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามขอให้สังคมใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล หากทำตามจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้” นพ.พลเทพ กล่าว

ด้าน ศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า หลังจากงานวิจัยชิ้นนี้เผยแพร่ออกไป ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด ทั้งนี้ ศวส.ขอเสนอผลวิจัยที่เชื่อถือได้ จากงานวิจัยปี 54 ของ Michael Roerecke และ Jurgen Rehm คือ ผู้ที่เลิกดื่ม หรือไม่ได้ดื่มใน 1 ปีที่ผ่านมา มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากกว่าผู้ที่แทบจะไม่เคยดื่มเลยในชีวิต นอกจากนี้ ยังมีรายงานวิจัยล่าสุดปี 58 ของ Professor Tim Stockwell และคณะ ได้รวบรวมงานวิจัยจำนวน 87 ชิ้น พบว่า การดื่มสุราในปริมาณน้อย หรือน้อยกว่า 20 กรัมของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อวัน ไม่ได้ช่วยลดอัตราการตายลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเลยในชีวิต หรือผู้ที่ดื่มเป็นครั้งคราว

“การใช้ข้ออ้างเรื่องสร้างเสริมสุขภาพจากสุรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากสุรามีโทษต่อสุขภาพและสังคมมากมาย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและน่าเชื่อถือที่ยืนยันถึงผลดีของสุราต่อสุขภาพ ประชาชนไทยควรหันมาสนใจวิธีการดูแลสุขภาพด้วยวิธีอื่นๆที่มีประโยชน์และไม่มีโทษ เช่น การออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร เป็นต้น มากกว่าการดื่มสุรา ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าข่าวแบบนี้มักจะออกมาในช่วงใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่เสมอ ซึ่งรู้กันดีว่าเป็นช่วงเวลาทำเงินของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม ขอให้สังคมช่วยกันตรวจสอบและหยุดแชร์ข้อมูลในลักษณะนี้” ศ.พญ.สาวิตรี กล่าว

ที่มา : www.isranews.org