เงียบสงบดั่งบทกวี! ณ เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลี เหยียนเปียน

711
เงียบสงบดั่งบทกวี!

ชมภาพภายในเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อหิมะได้ตกลงมาอย่างหนัก ทับถมพื้นดิน กระท่อมโบราณ และไหกิมจิจำนวนมากที่วางเรียงรายอยู่อย่างงดงาม

เงียบสงบดั่งบทกวี! เงียบสงบดั่งบทกวี! เงียบสงบดั่งบทกวี!