ถนนหน้าผาสูงในส่านซี เชื่อมต่อความเจริญให้ชาวบ้าน

481
ถนนหน้าผาสูงในส่านซี เชื่อมต่อความเจริญให้ชาวบ้าน

ภาพรถยนต์ที่กำลังแล่นอยู่บนถนนที่ตั้งอยู่ตามหน้าผาเขาต้าปา (大巴山) เขตหนิงเฉียง มณฑลส่านซี ซึ่งมีบางส่วนของถนนที่เจาะทะลุหน้าผา เพื่อเชื่อมต่อตำบลเหมาป้าเหอ (毛坝河镇) กับหมู่บ้านซีฟางโกว (西方沟村)

เมื่ออดีต ชาวบ้านในหมู่บ้านซีฟางโกวต้องตะลุยข้ามเขานานกว่า 2 ชั่วโมงจนกว่าจะถึงทางถนนที่รถยนต์สัญจร แต่ปัจจุบัน ชาวบ้านใช้เวลาแค่เพียง 10 นาทีก็สามารถเดินไปขึ้นรถได้แล้ว

ถนนหน้าผาสูงในส่านซี เชื่อมต่อความเจริญให้ชาวบ้าน ถนนหน้าผาสูงในส่านซี เชื่อมต่อความเจริญให้ชาวบ้าน ถนนหน้าผาสูงในส่านซี เชื่อมต่อความเจริญให้ชาวบ้าน