โอกาสมาแล้ว! เปิดโลกภาษาที่สาม บินลัดฟ้าเรียนถึงประเทศจีน

235
โอกาสมาแล้ว! เปิดโลกภาษาที่สาม บินลัดฟ้าเรียนถึงประเทศจีน

ทิศทางของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การรู้เพียงแค่สองภาษาอาจไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถในการสื่อสาร “ภาษาอังกฤษ” ที่ปัจจุบันไม่ใช่ความสามารถพิเศษอีกต่อไป ยุคนี้จึงกลายมาเป็นยุคของ “ภาษาที่สาม” สิ่งที่คนรุ่นใหม่ทุกคนควรจะมีและถือเป็นข้อได้เปรียบ ซึ่งก็ต้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเองให้โดดเด่นขึ้นไม่ให้น้อยหน้าใคร ทั้งนี้ ภาษาที่สามที่นับวันจะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ก็ไม่อาจปฏิเสธว่าคือ “ภาษาจีนกลาง”

ดังนั้น โรงเรียนสอนภาษาจีน เคพีเอ็น ไชนีส (KPN Chinese Academy) ดำเนินการสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin) มากว่า 20 ปี เปิดโครงการ “ไชน่า ซัมเมอร์ แคมป์” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ในช่วงปิดเทอมกับเจ้าของภาษาโดยตรง ณ ประเทศจีน โดยได้จัดทำขึ้นจะมี 2 โปรแกรมให้น้องๆ ได้เลือก ได้แก่

โปรแกรม 1 : Zhejiang ZhujiRonghuai School (โรงเรียนมัธยมนานาชาติหรงหวาย) เมืองจู้จี้มณฑลเจ้อเจียงซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลของประเทศจีน และเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยมายาวนานมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนภาษาจีนวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์จีน โปรแกรมนี้เริ่มระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 22 เมษายน 2560 (1 เดือน) ราคา 83,900 บาท

โปรแกรม 2 : Shaoguan University (มหาวิทยาลัยเสากวน) เมืองเสากวนมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลก่อตั้งมากว่า 50 ปีมีชื่อเสียงมากทางด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านภาษาจีนคณาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกและรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลโปรแกรมนี้เริ่มระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 (15 วัน) ราคา 22,990 บาท

โดยทั้งสองโปรแกรมนี้ นอกจากน้องๆ ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีนแล้วยังจะได้รับความสนุกและประสบการณ์ความรู้กับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมที่พักสะดวกสบาย และการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตลอดโครงการ เมื่อจบคอร์สแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นการรับรองอีกด้วย ทั้งนี้ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เท่านั้น