สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน โดยการสนับสนุนจาก หอการค้าไทย-จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีน รุ่นที่ 1

2781

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน โดยการสนับสนุนจาก หอการค้าไทย-จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เปิดหลักสูตร ผู้บริหารธุรกิจไทยจีน รุ่นที่ 1 (บทจ.รุ่นที่1) Business Leadership of Thai & China ปีการศึกษา 2567-2568 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.tcja.or.th/

คู่มือการสมัครเข้ารับการศึกษา รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร แผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาอบรม คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าระบบรับสมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

กำหนดการศึกษาอบรม (กำหนดร่าง) คลิ๊กที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์สมาคม: 0-2689-9120-1

ผู้ประสานงาน

น.ส.จิราวรรณ บุญขวัญ โทร. 063-942-6222

น.ส.ปัทมา อ่วมนากะ โทร. 095-987-9844