สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารธุรกิจไทย-จีน รุ่นที่ 1

1411

ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ หอการค้าไทย-จีน โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีน รุ่นที่ 1 (บทจ.รุ่นที่1) และได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีน รุ่นที่ 1 (บทจ.รุ่นที่1)

คลิ๊กที่นี่! เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด

  • รายชื่อเพิ่มเติมผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทยจีน รุ่นที่ 1 (บทจ.รุ่นที่1)

คลิ๊กที่นี่! เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด

  • รายละเอียดสำหรับการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา

คลิ๊กที่นี่!เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด