ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้!

427
ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้!

สำนักข่าว CCTV ได้รายงานว่า ประเทศจีนกำลังสร้างถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้ ที่นครลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยถนนดังกล่าวจะมีความยาวทั้งหมดประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยอุโมงค์ 7 อุโมงค์ กับสะพาน 27 สะพาน และด้วยเหตุที่นครลาซาตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า 3,600 เมตร ถนนวงแหวนจึงถูกออกแบบให้ความเร็วของผู้ขับขี่อยู่ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้เวลาน้อยกว่าสองชั่วโมงในการขับขี่รอบเมือง กำหนดการสร้างถนนแห่งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้งานในเดือนมิถุนายน ปี 2017

ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้! ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้! ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้! ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้! ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้! ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้! ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้! ถนนวงแหวนที่สูงที่สุดในโลก เตรียมผุดในทิเบตเร็วๆนี้!

(ขอบคุณภาพจำลองถนนจาก Weibo ของสำนักข่าว CCTV)