หน้าแรก สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

แก้ปัญหาน้ำล้นลำธารมู่หลาน- เส้นทางสี จิ้นผิง (75)

เพียงสามวันก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญจะเสร็จสิ้นการพิจารณารับรองและมีการออกรายงานการรับรองอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ.1999 พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14 ได้พัดกระหน่ำผู่เถียนทั้งเมือง เพียงชั่วข้ามคืนได้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างสองฝั่งลำธารมู่หลาน ผู่เถียนทั้งเมืองมีบ้านเรือนเกือบ 60,000 หลัง พังทลาย และมีพื้นที่เพาะปลูก 45,000 โหม่ว (18,750 ไร่ ) ถูกน้ำท่วม หมู่บ้านผูป่าน ตำบลซินตู้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ราบต่ำ กลายเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยหนักที่สุด ระดับน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการณ์โดยสูงกว่าสถิติที่ทำไว้ก่อนหน้ากว่า 1...

สุขุมทุกครั้งแม้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น – เส้นทางสี จิ้นผิง(72)

บ่ายวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1992 นายสี จิ้นผิงเดินทางมาที่เกาะจงโจว เมืองฝูโจวเป็นครั้งที่สาม หลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนานกว่า 10 ชั่วโมง ได้อพยพประชาชนส่วนใหญ่ออกจากเกาะจงโจวอย่างปลอดภัยแล้ว แต่ยังเหลืออีกกว่า 100 คนที่ติดอยู่ชั้นบนของบ้าน พวกเขาโบกผืนผ้าสีแดงเพื่อขอความช่วยเหลือ กระแสน้ำเชี่ยวกรากและเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ เรือกู้ภัยถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดกลับซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่สามารถเข้าใกล้ผู้ที่ติดอยู่บนเกาะได้ ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่กระแสน้ำบริเวณตอนล่างของแม่น้ำหมิ่นเจียงเชี่ยวกรากมากที่สุด บันทึกทางอุทกวิทยาระบุว่า เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนั้น สถานีอุทกวิทยาจู๋ฉีในอำเภอหมิ่นโหวซึ่งตั้งอยู่ที่ตอนบนของเกาะจงโจวมีระดับน้ำท่วมสูงสุดนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ที่ระดับ...

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวอวยพรปีใหม่ ปี 2024

ย้ำการพัฒนาคุณภาพสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวจีน เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีค.ศ. 2024ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวอวยพรปีใหม่และกล่าวถึงความสำเร็จของจีนในช่วงปีที่ผ่านมาว่า จีนได้ผ่านบททดสอบที่แลกมาด้วยการทำงานหนักและความอุตสาหะ ที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จในหลายเรื่อง ได้แก่ จีนประสบความสำเร็จในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูง ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสีเขียว ผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ และการฟื้นฟูชนบท ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวถึงโครงการที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จจากความทุ่มเท พัฒนานวัตกรรมของจีน เช่น  ความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินโดยสาร C919 ที่พร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์ การพัฒนาเรือสำราญขนาดใหญ่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ความสำเร็จด้านอวกาศในการส่งทีมนักบินอวกาศเสินโจวไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศ...

เซี่ยงไฮ้ตั้งเป้าปีค.ศ. 2025 มีสวนสาธารณะ 1,000 แห่ง

ปีค.ศ. 2025 ทางการเซี่ยงไฮ้มีแผนจะเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะเป็น 1,000 แห่ง และปีค.ศ.2035 จะเพิ่มจำนวนสวนสาธารณะเป็น 2,000 แห่ง นี่คือ แผนที่ทางการเซี่ยงไฮ้จะเปลี่ยนเซี่ยงไฮ้ ให้เป็น “มหานครในสวน” สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนเมือง เมื่อดูจำนวนสวนสาธารณะในเซี่ยงไฮ้ ณ เวลานี้ นับว่าเป้าหมายที่ทางการเซี่ยงไฮ้ตั้งไว้อยู่ไม่ไกล ในปีค.ศ. 2023 เซี่ยงไฮ้มีสวนสาธารณะจำนวน 832 แห่ง โดยปีนี้มีการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นจำนวน 162 แห่ง...

บทวิเคราะห์ จีนจัดสํารวจสำมะโนเศรษฐกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ปีนี้ (2023) จีนเริ่มสํารวจสำมะโนเศรษฐกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ถือเป็นการสํารวจที่สําคัญเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงและศักยภาพของประเทศ โดยพิจารณาการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่ครอบคลุมทุกด้าน วัตถุประสงค์หลักของการสํารวจครั้งนี้คือ เพื่อสำรวจขนาด การพัฒนา เค้าโครง และประสิทธิภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับทุติยภูมิ และอุตสาหกรรมระดับตติยภูมิของจีน เพื่อทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจีนและใช้อ้างอิงในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งแผนระยะกลางและระยะยาว การสํารวจครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายที่ถูกสำรวจ โครงสร้างองค์กร เงินเดือนพนักงาน กําลังการผลิต  สถานะทางการเงิน การผลิตกับการดําเนินงาน การผลิตกับการใช้พลังงาน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล...

ส่องเทคโนโลยีดักจับคาร์บอน ที่ช่วยขับเคลื่อนจีนไปสู่ยุคพลังงานสีเขียว

บนเส้นทางของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาสีเขียว จีนมีเป้าหมาย “30-60” คือ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดก่อนปีพ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ก่อนปีพ.ศ. 2603 (ค.ศ. 2060) โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จีนขับเคลื่อน คือ การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว อย่างการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization...

ส่องแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน 9 ด้าน ในปี 2024

เดือนธันวาคม มีการประชุมสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางและแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในปีค.ศ. 2024 นั่นคือ การประชุมงานด้านเศรษฐกิจส่วนกลางประจำปี (Annual Central Economic Work Conference) ล่าสุด ยังมีการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ภาคการเงินของจีนว่า การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้คาดว่า จะอยู่ที่ประมาณ 5.2 เปอร์เซ็นต์ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เกิน 126 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 17.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยนายสี จิ้นผิง...

บทวิเคราะห์ จีนเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมาภิบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

วันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 หรือ COP28 ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   การประชุมครั้งนี้จะมีการประเมินความคืบหน้าโดยรวมของโลกในการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสปี 2015 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการธรรมาภิบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ประชาคมระหว่างประเทศคาดหวังให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และกฎระเบียบที่ระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งสัญญาณเชิงบวกที่จะมุ่งเน้นในการปฏิบัติ และกระชับความร่วมมือมากขึ้น จีนเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมาภิบาลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา จีนมีการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่าย เพื่อผลักดันให้การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่ 28 ประสบความสำเร็จ และส่งเสริมการดำเนินการตามข้อตกลงปารีสอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็วๆ นี้...

บทวิเคราะห์ : จีนส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างแข็งขัน

ในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเสนอแนวคิดข้อริเริ่มการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นต้นมา จีนได้ส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศที่ร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างแข็งขัน และได้นำผลประโยชน์ที่จับต้องได้มาสู่ประเทศเหล่านั้น มีตัวอย่างมากมายนับไม่ถ้วนที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการเพิ่มความรู้สึกได้ประโยชน์ให้กับประเทศที่ร่วม เช่น ด้านความมั่นคงทางอาหาร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences) ได้เดินทางไปยังประเทศโกตดิวัวร์ บัลแกเรีย เวียดนาม...

การสำรวจความคิดเห็นระหว่างประเทศ 91.4% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกชื่นชมการมีส่วนร่วมของจีนในการสร้างคุณูปการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 การประชุมภาคีครั้งที่ 28 ของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP28) ได้เปิดฉากขึ้น ผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยช่อง CGTN ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีนที่สอบถามชาวเน็ตทั่วโลกแสดงว่า 91.4% ของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความชื่นชมต่อการมีส่วนร่วมของจีนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศโลก กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบุว่า สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดในอดีตและปัจจุบันมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และได้กำหนดหลักการ "ความรับผิดชอบร่วมกันแต่มีความแตกต่าง" ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ในการสำรวจครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 88.5% เห็นด้วยกับหลักการนี้ และเห็นว่าว่าประเทศที่พัฒนาแล้วควรมีความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์มากขึ้นต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้น จีนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศโลกมาโดยตลอด กำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งเกือบครึ่งหนึ่งของโลกอยู่ที่จีน...

จีนขับเคลื่อนเส้นทางสายไหมสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“เส้นทางสายไหมสีเขียว” เป็นหนึ่งในแผนของการขับเคลื่อนโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ของจีน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการพัฒนาในประเทศต่างๆ ด้วยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ของสหประชาชาติ ที่ประเทศต่างๆ กว่า 190 ร่วมลงนามเห็นชอบให้ดำเนินการ่วมกัน อีกทั้งจีนยังมีแผนในการพยายามบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดภายในปี ค.ศ. 2030 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีค.ศ. 2060...

บทวิเคราะห์ : จีนมุ่งสร้างคุณูปการของประเทศใหญ่ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับวันกลายเป็นความท้าทายระดับโลกมากยิ่งขึ้น จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ดำเนินมาตรการและดำเนินการต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศโลก รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณูปการของประเทศใหญ่ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสองประเทศมหาอำนาจของโลกในประเด็นสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ในการพบหารือครั้งล่าสุดระหว่างประมุขจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งสองฝ่ายย้ำว่าจีนและสหรัฐอเมริกาควรเร่งดำเนินการเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งเห็นชอบการหารืออย่างสร้างสรรค์ของทูตพิเศษด้านสภาพภูมิอากาศของทั้งสองประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศในยุค 2020 ร่วมกันผลักดันให้การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 28 (Conference of the Parties) หรือ COP28 ประสบผลสำเร็จ และเปิดตัว...

บทบาทจีนในการประชุม COP28 ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 หรือ COP28 ที่จัดขึ้นที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2023 เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและตัวแทนรัฐบาลของประเทศต่างๆ กว่า 200 ประเทศเข้าร่วมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต ในฐานะที่จีนมีแผนพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสังคมสีเขียว มีโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ เป็นตัวอย่างของการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  จีนจึงจะใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนต่างๆ เรื่องการพัฒนาสีเขียว และแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อจัดการกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท้าทาย   เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา...

รู้จักโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จีนร่วมสร้าง ตามโครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

โครงการโซลาร์ฟาร์ม Al Dhafra ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 3 ปี โดยโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้โครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ของจีน โครงการโซลาร์ฟาร์ม Al Dhafra ตั้งอยู่ห่างจากกรุงอาบูดาบีประมาณ 35 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทะเลทราย 20 ตารางกิโลเมตร มีกำลังการผลิต 2 กิกะวัตต์...

4 เรื่อง ที่จีนจะขับเคลื่อนต่อไปในเวทีเอเปค

การประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เข้าร่วมการประชุมและได้ฉายภาพการมีส่วนร่วมของจีนในเวทีเอเปคที่จีนจะขับเคลื่อนต่อไป ตามแนวทางการพัฒนาที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการค้าการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และส่งเสริมการเดินทางระหว่างกัน   ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) เอเปคมีบทบาทที่แข็งแกร่งในการเปิดเสรีการค้าการลงทุน ผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเติบโต ขณะที่โลกในปัจจุบันเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอย่างมาก ดังนั้น ผู้นำเขตเศรษฐกิจของเอเปคต้องร่วมกันผลักดันสานต่อภารกิจของเอเปคให้สำเร็จลุล่วง...

สี จิ้นผิงตรวจเยี่ยมงานฟื้นฟูหลังอุทกภัยที่กรุงปักกิ่งและมณฑลเหอเป่ย

วันที่ 10 ตุลาคม นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างฟื้นฟูหลังอุทกภัยที่กรุงปักกิ่งและมณฑลเหอเป่ย โดยเน้นว่า คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐบาลระดับท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างต้องปฏิบัติตามการวางแผนชี้นำของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างจริงจัง ใช้ความพยายามทำการฟื้นฟูให้ดีอย่างต่อเนื่อง ประกันให้ชาวบ้านจำนวนมากอยู่เย็นเป็นสุข ผ่านฤดูหนาวได้อย่างอบอุ่น ต้องยืนหยัดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยืนหยัดแนวคิดอย่างเป็นระบบ ยืนหยัดแสวงหาความเป็นจริงนำไปปฏิบัติ วางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุมีผล เร่งอุดช่องโหว่ เสริมสร้างจุดอ่อนให้แข็งแรง เร่งปรับปรุงระบบโครงการป้องกันภัยน้ำท่วม ระบบบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน...

ถอดบทเรียน : ปักกิ่งจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างไร

กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เคยเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 ปกคลุมเมือง จากการพัฒนาเมืองในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีการใช้ถ่านหินมากขึ้น การใช้รถยนต์ในเมืองมากขึ้นทำให้มีฝุ่น PM2.5 จากการปล่อยสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์จำนวนมาก  นอกจากนี้ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยังมีพายุทรายจากทะเลทรายมองโกเลียพัดผ่าน ทำให้สภาพอากาศยิ่งเลวร้ายลง รัฐบาลจีนจึงมีนโยบายในการต่อสู้กับวิกฤตมลพิษทางอากาศหลายมาตรการ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับเมืองที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษ   กรุงปักกิ่งเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการขนส่ง โดยการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะด้วยการสร้างเครือข่ายขนส่งสาธารณะระบบราง นอกจากนี้ในปี...

ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งกับการสร้างเส้นทางสายไหมสีเขียว

ในการประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (BRF) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวถึงการเดินหน้าโครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในทศวรรษต่อไป โดยย้ำชัดถึงแนวทางหนึ่งที่จีนให้ความสำคัญมาโดยตลอด นั่นคือ การพัฒนาสีเขียว แนวคิดการพัฒนาสีเขียว เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศจีน และจีนยังใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาในระดับโลก เมื่อย้อนไปถึงอารยธรรมจีนเมื่อหลายพันปีก่อน จีนมีหลักคิดสำคัญเรื่องของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน จนมาถึงการขับเคลื่อนจีนในยุคใหม่ จีนยังย้ำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการปกป้องทรัพยากร ดังคำล่าวที่ว่า “น้ำทะเลและภูเขาเขียวขจีเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้” โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนส่งเสริมให้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว การลงทุนสีเขียว...

บทวิเคราะห์ : ทั่วโลกจับจ้องฟอรั่มสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 3

การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 3 ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเป็นอย่างมาก จนถึงปัจจุบัน มีผู้แทนจากประมาณ 140 ประเทศได้ยืนยันเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เช่นเดียวกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 10 ปีข้อริเริ่มว่าด้วยการร่วมสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 3 ไม่เพียงแต่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการเสนอแนวคิดข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับทุกฝ่ายในการร่วมหารือเรื่องการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพสูงอีกด้วย...

บทวิเคราะห์ ร่วมกันสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสีเขียว

การสร้างสรรค์โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จีนเน้นแนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศมาโดยตลอดและส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว ปัจจุบัน การร่วมกันสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสีเขียวได้กลายเป็นฉันทามติของบรรดาประเทศที่มีส่วนร่วมในโครงการฯ ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 2017 จีนได้ออกแผนความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและข้อเสนอแนะในการก่อสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสีเขียวโดยได้จัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับงานหลักและแผนงานโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสีเขียว ซึ่งรวมถึงการเจรจาเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสีเขียวในด้านอื่น ๆ ค.ศ. 2018 จีนออกหลักการการลงทุนก่อสร้างโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสีเขียว ซึ่งได้ดึงสถาบันการเงินระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 39 แห่งทั่วโลกเข้าร่วม เดือนเมษายน ค.ศ. 2019 ในการประชุมสุดยอดเพื่อความร่วมมือโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ 2 ได้มีการตั้งสหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาสีเขียวโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งจีนและต่างประเทศมากกว่า 150...

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ