หน้าแรก สาธารณสุข

สาธารณสุข

แพลตฟอร์ม ArokaGO ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย มอบรางวัล ArokaGO Star รุ่น 3

แพลตฟอร์ม ArokaGO ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย มอบรางวัล ArokaGO Star รุ่น 3 แพลตฟอร์มArokaGO ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (TMWTA) จัดงานมอบรางวัล ArokaGO Star รุ่น 3 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ...

CIM-DPU เปิดหลักสูตร Hospital and Wellness Management Program รุ่น 3

CIM-DPU เชิญชวนผู้บริหารและผู้ให้บริการสายสุขภาพเข้าร่วมหลักสูตร Hospital and Wellness Management Program รุ่น 3 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาฯ ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอํานวย คณบดี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในงานสัมมนาธีม...

คลินิกทันตกรรมโซเด้นท์ ได้รับรางวัล ArokaGO Star

คลินิกทันตกรรมโซเด้นท์ ได้รับรางวัล ArokaGO Star ด้านคุณภาพการให้บริการและกระบวนการทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาฯ – คลินิกทันตกรรมโซเด้นท์ (Sodent Dental Clinic) คลินิกทันตกรรมที่มีชื่อเสียงทางด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ได้รับรางวัล ArokaGo Star ระดับ 5 ดาว...

ยูดี คลินิก (UD CLINIC) คว้ารางวัล ArokaGO Star

ยูดี คลินิก (UD CLINIC) คว้ารางวัล ArokaGO Star ด้านคุณภาพการให้บริการและประสบการณ์ลูกค้า กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ 2 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาฯ – ยูดี คลินิก (UD CLINIC) คลินิกเสริมความงามชั้นนำของประเทศไทยได้รับรางวัล ArokaGO Star Award...

 โคมล้านนา 7 สี กับการจำแนกโรคความดันโลหิตสูง โดยสถาบันพระบรมราชชนก

โคมล้านนา 7 สี กับการจำแนกโรคความดันโลหิตสูง โดยสถาบันพระบรมราชชนก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอแนวทางที่มีวิสัยทัศน์ ด้านสุขภาพชุมชน โดยการเปิดตัวโคมล้านนา 7 สี กำหนดนิยามใหม่ของการจำแนกประเภทความดันโลหิตสูงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โคมล้านนา 7 สี นั้นถือเป็นการปฏิวัติวิธีการจำแนกโรคความดันโลหิตสูง ด้วยการรวมสัญญาณภาพ และพารามิเตอร์ด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงเข้าด้วยกัน จะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถควบคุม เฝ้าติดตามสุขภาพของตนเองได้โดยจำและเข้าใจง่าย...

เปิดตัวหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชา สำหรับผู้บริหารระดับสูง (พปส. รุ่นที่ 1)

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ได้เปิดตัวหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชา สำหรับผู้บริหารระดับสูง พปส. รุ่นที่ 1 ชวนผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพ มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการแบ่งปันและสร้างโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้งานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพ สำหรับหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชา สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (พปส. รุ่นที่ 1) จะจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา...

ถอดบทเรียน : ปักกิ่งจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างไร

กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เคยเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 ปกคลุมเมือง จากการพัฒนาเมืองในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีการใช้ถ่านหินมากขึ้น การใช้รถยนต์ในเมืองมากขึ้นทำให้มีฝุ่น PM2.5 จากการปล่อยสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์จำนวนมาก  นอกจากนี้ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยังมีพายุทรายจากทะเลทรายมองโกเลียพัดผ่าน ทำให้สภาพอากาศยิ่งเลวร้ายลง รัฐบาลจีนจึงมีนโยบายในการต่อสู้กับวิกฤตมลพิษทางอากาศหลายมาตรการ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับเมืองที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษ   กรุงปักกิ่งเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการขนส่ง โดยการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะด้วยการสร้างเครือข่ายขนส่งสาธารณะระบบราง นอกจากนี้ในปี...

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 20

ประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ เมืองดานัง พร้อมส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพให้ประเทศเวียดนาม โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2566 นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ไทยได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับเวียดนามประเทศเจ้าภาพ ซึ่งตลอดสองปีที่ประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้กลับสู่ปกติหลังจากต้องเผชิญกับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า...

สุ่มสำรวจข้อมูลบ่อยๆ – เส้นทางสี จิ้นผิง(52)

นายสี จิ้นผิงมักสำรวจข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างอยู่เนือง ๆ ต้นฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ.1991 นายสี จิ้นผิง ซึ่งขณะนั้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองฝูโจว ฝ่าสายฝนที่โปรยปรายไปโรงพยาบาลโรคติดต่อเมืองฝูโจว แม้โรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลโรคติดต่อเพียงแห่งเดียวในมณฑล แต่อาคารยังคงเป็นบ้านทรงเตี้ยและอยู่ในสภาพทรุดโทรมซึ่งสร้างขึ้นในทศวรรษ 1950 ศตวรรษที่ 20  จึงประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น ผู้ป่วยในเข้าห้องน้ำไม่สะดวก ถนนที่เข้า-ออกโรงพยาบาลคับแคบมากจนรถพยาบาลสัญจรลำบาก เป็นต้น หลังนายสี จิ้นผิงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนี้ ได้ตัดสินใจทันทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกโรงพยาบาล ปัญหาที่คั่งค้างมายาวนานนี้จึงได้รับการแก้ไขในที่สุด ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองฝูโจวเพื่อพิจารณาเรื่องการทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมประจำปีนั้น...

แอนจาลี คลินิก คว้ารางวัล ArokaGO Star Award

แอนจาลี คลินิก คว้ารางวัล ArokaGO Star Award เด่นด้านคุณภาพการให้บริการและกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน ในวันที่ 28 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุม สโรชา โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาฯ ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย และที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประเทศไทย ได้มอบรางวัล ArokaGO Star...

5 เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้เพื่อเจาะตลาดจีน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) จัดสัมมนาเรื่อง “เจาะตลาดจีน ตีโจทย์ส่งออกตลาดจีน หลังเปิดประเทศใหม่อีกครั้ง” โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน กล่าวว่า ประเทศจีนมีประชากรประมาณ 1,400ล้านคน หรือ มีจำนวนประชากรมากกว่าประเทศไทย 20 เท่า ในเชิงภูมิศาสตร์มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 18 เท่า นับตั้งแต่จีนเปิดประเทศมาเป็นเวลา 45 ปี มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง...

ฌานชีวา เวลล์เนส ได้รับรางวัล ArokaGO Star ระดับ 5 ดาว

ฌานชีวา เวลล์เนส ได้รับรางวัล ArokaGO Star ระดับ 5 ดาว เน้นคุณภาพการบริการและประสบการณ์ของลูกค้า เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาฯ – ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย และที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประเทศไทย ได้มอบรางวัล ArokaGO...

บทวิเคราะห์: การปฏิเสธหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขององค์การอนามัยโลกสะท้อนหลักการจีนเดียว

เมื่อเร็วๆนี้มีการเปิดประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 76 ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วันที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ประชุมสมัชชาครั้งนี้ปฏิเสธอย่างชัดเจนอีกครั้งต่อการบรรจุหัวข้อที่ชื่อ "เชิญชวนไต้หวันให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกในฐานะผู้สังเกตการณ์" ที่นำเสนอโดยไม่กี่ประเทศเข้าไว้ในระเบียบวาระการประชุม นี่เป็นการปฏิเสธประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันของที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าความหมายของหลักการจีนเดียวนั้นชัดเจน และการนำไปใช้นั้นมีลักษณะที่ครอบคลุม ปราศจากเงื่อนไขและข้อกังขาใดๆ ความมุ่งหมายที่จะท้าทายหลักการจีนเดียว หลักนิติธรรมระหว่างประเทศ และระเบียบระหว่างประเทศนั้นย่อมจะถูกคัดค้านจากประชาคมระหว่างประเทศและมิอาจประสบความสำเร็จได้ เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า หลักการจีนเดียวเป็นฉันทามติทั่วไปของประชาคมระหว่างประเทศ เป็นบรรทัดฐานเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ หลักการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้รับการยืนยันโดยมติเลขที่ 2758 ของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ...

จีนยกระดับการกำกับดูแลความงามทางการแพทย์

จีนยกระดับการกำกับดูแลความงามทางการแพทย์ . China Media Group (CMG) รายงาน จีนเสริมการกำกับดูแลที่ครอบคลุมทั่วภาคส่วนในอุตสาหกรรมความงามทางการแพทย์ ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้ . แถลงการณ์ออกร่วมกันโดยหน่วยงานในจีน 11 แห่ง รวมถึงสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งชาติจีน (State Administration for Market Regulation: SAMR) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และศาลประชาชนสูงสุด . แถลงการณ์ดังกล่าว เรียกร้องให้สร้าง "ระบบการกำกับดูแลอุตสาหกรรมที่ประสานกันและมีประสิทธิภาพ" จากหลายด้าน เช่น การจัดการการลงทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติ...

จีนประชุมใหญ่ สัญลักษณ์ก้าวพ้นโควิด หวนคืนสู่ปกติ

จีนจัดการประชุมสองสภาในรูปแบบ “วงปิดแบบยืดหยุ่น” ผู้สื่อข่าวสามารถสัมภาษณ์แบบพบหน้าครั้งแรกในรอบ 3 ปี มหาศาลาประชาชนคึกคัก สะท้อนการหวนสู่ชีวิตปกติหลังการระบาดของโรคโควิด-19 การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน และสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ในปีนี้เปิดฉากขึ้นแล้ว โดยจัดในรูปแบบ “วงปิดแบบยืดหยุ่น” โดยแบ่งผู้เกี่ยวข้องเป็น 2 กลุ่มคือ 1. คณะผู้แทนจากมณฑลต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่ง อยู่ ณ ที่พักของแต่ละกลุ่ม โดยไม่สามารถออกนอกที่พักได้ตลอดการประชุม สามารถเดินทางจากที่พักมาที่มหาศาลาประชาชนได้เท่านั้น 2. สื่อมวลชน มีการกักตัวเฉพาะก่อนที่จะเข้าร่วมการแถลงข่าวทุกครั้ง...

เปิดประตูดูประเทศจีนหลังโควิด

ประเทศจีนก้าวพ้นโควิดหวนคืนสู่ภาวะปกติ เตรียมจัดการประชุมสองสภา ตั้งรัฐบาลใหม่ และเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวไทยเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมสองสภาที่ประเทศจีน คือ สภาประชาชนแห่งชาติจีน และสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ที่จะเปิดฉากในวันที่ 4 มีนาคมนี้ โดยเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจีน หลังรัฐบาลจีนผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการเปิดประเทศอีกครั้ง ถึงแม้ตอนนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนมายังประเทศไทยมากมาย แต่ประเทศจีนยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศจีนได้ คนที่เดินทางไปจีนได้ในตอนนี้ คือ ผู้ที่ได้วีซ่าทำงาน นักศึกษาต่างชาติ ครอบครัวของผู้ที่พำนักในประเทศจีน รวมทั้งผู้ที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีน ขณะนี้มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพถึงปักกิ่งแล้ว หลังจากถูกระงับไปนานกว่า 3...

บทวิเคราะห์ : การเติบโตของประชากรจีนติดลบ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สํานักงานสถิติแห่งชาติจีนได้เผยแพร่รายงานสถิติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จนถึงสิ้นปี 2022 จีนมีประชากรจำนวน 1,411,750,000 คน ลดลง 850,000 คนเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2021 ประชากรที่เกิดใหม่ในปี 2022 มีจำนวน 9.56 ล้านคน อัตราการเกิดอยู่ที่ 6.77% จํานวนผู้เสียชีวิต 10.41...

3 ปีต้านโควิด จีนประเทศใหญ่ด้านประชากรก้าวออกจากสถานการณ์โรคติดต่อครั้งประวัติศาสตร์ได้อย่างไร?

กระบวนการต้านโควิด-19 ทั่วโลกผ่านมาแล้ว 3 ปี สำหรับจีนนั้น ได้ยึดหลักชีวิตประชาชนสำคัญที่สุด ได้ปรับมาตรการป้องกันและควบคุมให้ดีขึ้นตามเวลาและตามสถานการณ์ และดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างสมดุลกันและมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นเชื้อไวรัสร้ายที่ก่อให้เกิดอัตราล้มป่วยร้ายแรงและอัตราการเสียชีวิตในระดับสูง ได้คุ้มครองชีวิตความปลอดภัยและสุขภาพร่างกายของประชาชนอย่างมีผล นับแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2022 เป็นต้นมา จีนได้ปรับมาตรการป้องกันและควบคุมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหลัก “รักษาสุขภาพตน ป้องกันผู้ป่วยขั้นร้ายแรง” ทำให้สถานการณ์เข้าสู่ช่วงใหม่อย่างราบรื่นในระยะเวลาสั้นๆ ผู้ป่วยกว่า 200 ล้านคนได้รับการวินิจฉัยรักษา ผู้ป่วยขั้นร้ายแรงเกือบ 800,000 คนได้รับการช่วยอย่างมีผล อัตราการเสียชีวิตจากโควิดอยู่ในระดับต่ำสุดของโลก...

ย้อนรอยเส้นทางการต่อสู้กับโควิด-19 ของจีน

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการเสวนาวิชาการด้านจีนศึกษาชุด “ล่องกระแสจีน” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เจาะลึกนโยบายเปิดประเทศกับความท้าทายในการจัดระเบียบสังคมจีนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล อาจารย์ประจำสำนักจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในจีน ว่า มีการประกาศโดยสาธารณสุขจีนแห่งอู่ฮั่นถึงการพบโรคครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31ธันวาคม 2019 โดยพบผู้ติดเชื้อ 27 คน จากนั้นวันที่ 9 มกราคม 2020 เริ่มมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19...

บทวิเคราะห์ : จีนปรับนโยบายป้องกันโควิด-19 ตามเวลาและสถานการณ์สะท้อนให้เห็นถึงหลักวิทยาศาสตร์อย่างตรงจุด ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่างกว้างขวาง

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมเป็นต้นมา จีนปรับนโยบายป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากโรคติดต่อระดับ A เป็นระดับ B นับเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกหลังจากจีนดำเนินนโยบายป้องกันโควิด-19 ตามโรคติดต่อระดับ A มาแล้ว 3 ปีตั้งแต่ต้นปี 2020 3 ปีที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 พรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนยืนหยัดความปลอดภัยชีวิตของประชาชนอยู่เหนือสุด กำหนดนโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ ในขณะที่ต่อสู้กับไวรัสที่กลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จีนยังเน้นการป้องกัน การศึกษาวิจัย การสรุป และการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล พร้อมเดินหน้าปรับนโยบายป้องกันโควิด-19...

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ