คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

ดร. กำพล มหานุกูล

นายกสมาคม

ต้นสังกัด อปท นิวส์

นายแจ๊กกี้ แซ่เฉิ่น

อุปนายกสมาคม

ต้นสังกัด Bangkok Times News

นายชาญวิทยา ชัยกูล

อุปนายกสมาคม

ต้นสังกัด : นสพ.อปท.นิวส์

นางสาวสายชล เกียรติกังวาฬไกล

กรรมการสมาคม

ต้นสังกัด: บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)

นายจีระวัฒน์ สุขานนท์

กรรมการสมาคม

ต้นสังกัด เดลินิวส์

นายกอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

กรรมการสมาคมฯ

ต้นสังกัด จีนไทยนิวส์

นายนรัชต์ชัย ธนะสุธีรัชต์

เหรัญญิก

ต้นสังกัด leader Asia

นายชิบ จิตนิยม

เลขาธิการสมาคม

รายการจับจ้องมองจีน เนชั่น & ชิบเชื่อมโลก ช่อง 5

Wang Sicheng

กรรมการสมาคมฝ่ายจีน

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ Guangming Daily

LI Min

กรรมการสมาคมฝ่ายจีน

หัวหน้าสำนักข่าว China Media Group (CMG) ประจำประเทศไทย

หยาง ว่านลี่ (Yang Wanli)

กรรมการสมาคมฝ่ายจีน

Chief correspondent of China Daily Bangkok Bureau.

Yingmin li

กรรมการสมาคมฝ่ายจีน

Ceo Chinese news service

หลิน เฮา ( Lin Hao)

กรรมการสมาคมฝ่ายจีน

หัวหน้าสำนักข่าว XINHUA ประจำประเทศไทย

Sun Guangyong

กรรมการและเลขาสมาคมฝ่ายจีน

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ people’s Daily จีน

ที่ปรึกษาสมาคม

นายศุภชัย กฤตผลชัย

นายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์