แข่งลากซากแพะ กีฬาหน้าหนาวในซินเจียง

442
แข่งลากซากแพะ: กีฬาหน้าหนาวในซินเจียง

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 19 มกราคม 2017 ของคนเลี้ยงสัตว์ในซินเจียงที่เข้าร่วมการแข่งขันลากซากแพะ (buzkashi) ที่เมืองปู้เอ่อร์จิน(Burqin) ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

โดยในวันดังกล่าวมีพิธีเปิดกีฬาฤดูหนาวขึ้น ซึ่งกีฬาลากซากแพะนี้เป็นกีฬาตามประเพณีดั้งเดิมที่ชาวซินเจียงจัดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูหนาว ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนโดยรัฐบาลจีนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปี 2008 อีกด้วย

และแม้ในวันนั้นจะมีอุณหภูมิต่ำถึง -25 องศาเซลเซียส และหิมะสูงถึงครึ่งเมตร แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความฮึกเหิมของนักกีฬาในสนามลดลงเลยแม้แต่น้อย ตามมาดูภาพสนุกๆ กันเลย

แข่งลากซากแพะ: กีฬาหน้าหนาวในซินเจียง แข่งลากซากแพะ: กีฬาหน้าหนาวในซินเจียง แข่งลากซากแพะ: กีฬาหน้าหนาวในซินเจียง แข่งลากซากแพะ: กีฬาหน้าหนาวในซินเจียง แข่งลากซากแพะ: กีฬาหน้าหนาวในซินเจียง