แล้งหนัก! แม่น้ำฉินหวายในหนานจิงเผยก้นแม่น้ำ หลังระดับน้ำลดต่ำ

532
แล้งหนัก! แม่น้ำฉินหวายในหนานจิงเผยก้นแม่น้ำ หลังระดับน้ำลดต่ำ

เมื่อเร็วๆนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำฉินหวาย (秦淮河) ในนครหนานจิงลดต่ำลงจนเผยให้เห็นก้นแม่น้ำที่เต็มไปด้วยโคลน แม้กระทั่งเสาสะพานก็เห็นหมดทั้งต้น

ทั้งนี้ แม่น้ำฉินหวายไหลจากทางทิศตะวันออกเข้านครหนานจิง จากนั้นจึงไหลเข้าแม่น้ำแยงซีเกียง หรือฉางเจียง (长江)

ส่วนใหญ่ของแม่น้ำฉินหวายอยู่ในเขตนครหนานจิง ที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของเมือง โดยตั้งแต่อดีตแม่น้ำแห่งนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนทั้งด้านการขนส่ง และการชลประทาน อีกทั้งยังเป็นที่บ่มเพาะอารยธรรมโบราณ ถูกเรียกว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของหนานจิง อีกทั้งยังได้ชื่ออันมีเกียรติซึ่งก็คือ “แม่น้ำสายวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของประเทศ” ด้วย

แล้งหนัก! แม่น้ำฉินหวายในหนานจิงเผยก้นแม่น้ำ หลังระดับน้ำลดต่ำ แล้งหนัก! แม่น้ำฉินหวายในหนานจิงเผยก้นแม่น้ำ หลังระดับน้ำลดต่ำ