LEAD Business Institute เปิดหลักสูตร GBL รุ่น 2 ปั้นผู้นำไทยรับกระแสโลก

878
LEAD Business Institute เปิดหลักสูตร GBL รุ่น 2 ปั้นผู้นำไทยรับกระแสโลก

สถาบัน LEAD Business Institute เปิดหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก รุ่น 2 (Global Business Leaders Program หรือ GBL) หลังประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จากเหล่าผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเกียรติคุณสถาบัน LEAD Business Institute เปิดเผยว่า หลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก หรือ GBL ถูกก่อตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือของวิทยาลัยอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Industrial Labor Relations School – ILR, Cornell University) และสถาบัน ลีด บิซิเนส ถือเป็นหลักสูตรเข้มข้นหนึ่งเดียวในอาเซียน ที่รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกในแต่ละแขนง มาสร้างความพร้อมทั้งในเรื่ององค์ความรู้ แนวโน้มธุรกิจของโลก และข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำระดับโลกให้กับผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย สำหรับรับมือกับปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงเป็นการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทย ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม โดยผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการที่เต็มเปี่ยม แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสที่จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้นำยุคใหม่ รวมถึงสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างศิษย์เก่า ด้วยกัน เพื่อรังสรรค์ประโยชน์ให้สังคมสืบต่อไป

“จากความสำเร็จในรุ่นที่ 1 ซึ่งสามารถรวบรวมผู้บริหารระดับแนวหน้าของประเทศไทย จากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และเจ้าของธุรกิจระดับประเทศ มาเรียนร่วมกัน ก่อให้เกิดกระแสความต้องการในหลักสูตรอย่างล้นหลาม ในรุ่นที่ 2 นี้ เรายังคงความเข้มข้นของเนื้อหา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการเป็นผู้นำของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงให้ไปสู่สากล โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย คอร์เนลล์ จัดส่งวิทยากรที่มีประสบการณ์สูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้ามาอบรมเหล่าผู้บริหารโดยเฉพาะ รวมถึงวิทยากรชาวไทย ที่มีความรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยซึ่งนอกจากความรู้สมัยใหม่แล้ว การสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น ยังถือเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างในหลักสูตรนี้” ดร.สถิตย์ กล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก รุ่น 2 จะเริ่มเปิดเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มกราคม ถึง 23 เมษายน นี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านต่อรุ่น คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนธุรกิจของบริษัท เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และรับเฉพาะผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป รูปแบบของหลักสูตรจะอบรมด้วยภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่