ติวเตอร์ดังจับมือทำซีดีสอนหนังสือ ให้ รร. ห่างไกล

343
ติวเตอร์ดังจับมือทำซีดีสอนหนังสือ ให้ รร. ห่างไกล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำซีดีและเอกสารประกอบการเรียนจากติวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนในเมือง     เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะประชุมร่วมกับสถาบันกวดวิชา เพื่อหารือถึงแนวทางและการเตรียมการจัดทำซีดี โดย สพฐ.จะเสนอให้ทำซีดี 4 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 แต่เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียน สพฐ.มีความแตกต่างกัน จึงมีข้อห่วงใยว่าหากจัดทำซีดีเหมือนกับที่ใช้ในสถาบันกวดวิชา อาจจะมีปัญหาเด็กตามไม่ทัน สพฐ.จึงเห็นว่าควรจะจัดทำซีดีใน แต่ละวิชาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับปานกลาง และระดับสำหรับเด็กเก่ง ซึ่งนอกจากเด็กพื้นที่ห่างไกลจะมีโอกาสเรียนกับติวเตอร์ชื่อดังแล้ว ครูก็จะเก่งขึ้นเพราะจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาดูแลการเรียนการสอน ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนจากติวเตอร์ด้วย

ติวเตอร์ดังจับมือทำซีดีสอนหนังสือ ให้ รร. ห่างไกล

นายการุณ กล่าวเน้นย้ำด้วยว่า สำหรับติวเตอร์ที่ตอบรับมาแล้วคือ ครูอุ๊ วิชาเคมี ครูพี่แนน แอนดูรว์ บิ๊กส์ และคริสโตเฟอร์ ไรท์ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งการดำเนินงานระยะแรก สพฐ.จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็น เด็กด้อยโอกาสและมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยืนยันว่าจะไม่ซ้ำซ้อนกับเด็กในเมืองที่พ่อแม่มีฐานะและส่งลูกเรียนกวดวิชาอยู่แล้วแน่นอน.

ที่มา : www.thairath.co.th