ตะลึง! ไปกับศิลปะการแสดงสุด “ฮึกเหิม” ของชาวเตี่ยซัว

1202

เมื่อพูดถึงศิลปวัฒนธรรมที่ “ฮึกเหิม” ที่สุดของจีน ชาวจีนหลายคนก็จะนึกถึงการแสดงศิลปะของชาวเตี่ยซัวหรือเฉาซ่าน (潮汕) ในมณฑลกว่างตงที่จะจัดขึ้นทุกช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยในปีนี้ ชาวเฉาซ่านก็ได้ร่วมมือกันจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อต้อนรับปีระกาหรือวันปีใหม่ตามปฏิทินทางจันทรคติของจีน โดยเน้นการแสดงที่เป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานานของชาวเฉาซ่าน อันประกอบไปด้วย

การแสดงชุดแรกคือ “การตีกลองล่อโก๊ะ” หรือ “กลองต้าหลัวกู่”(大锣鼓) ซึ่งมีจุดเด่นคือการนำศิลปะมวยและศิลปะฟันดาบของจีนมาผสมผสานเข้าด้วยกัน

การแสดงชุดที่สองคือการระบำเอ็งกอ (英歌舞) เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องวีรบุรุษเขาเหลียงซาน ทั้งยังมีการผสมผสานกันระหว่างการเต้นรำและศิลปะการต่อสู้อีกด้วย

ลองชมภาพการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเฉาซ่านได้ภายในคลิป