คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

754

 

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา 07.20 น.ของวันที่ 7 ก.พ.2560 สิริอายุ 101 ปี 2 เดือน 1 วัน

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง เป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และกรรมการจัดการบริษัทการพิมพ์สตรีสาร จำกัด เป็นคุณย่า บก. ผู้ทำหน้าที่เฝ้าประตูการไหลเวียนของข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ อย่างถึงพร้อมด้วยจินตนาการและปัญญา มีอุดมคติคู่ขนานกับการพาณิชย์ตลอดเวลากว่าครึ่งศตวรรษ

ประวัติย่อ

ถือกำเนิดในครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย มารดาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก บิดาเป็นผู้เห็นความสำคัญของการศึกษาและการอ่านหนังสือ  จึงได้รับการปลูกฝังความคิดนี้มาแต่เยาว์วัย เมื่อจบชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนเบญจมราชาลัยก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  จนได้วุฒิป.ป. แล้วจึงสอบเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ (เป็นรุ่นที่ 4 ปี 2477) เมื่อจบการศึกษาแล้วเป็นครูสอนหนังสืออยู่ประมาณ 1 ปี จากนั้นจึงย้ายไปรับราชการในกรมโฆษณาการอยู่ 9 ปี จึงลาออกเมื่อปี 2491 และหันมาทำงานด้านบรรณาธิการ และรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการนิตยสาร “สตรีสาร” เมื่อปี 2492 หลังจากนั้นจึงเปิด “ดรุณสาร” สำหรับเยาวชน และ “สัปดาห์สาร” สำหรับเรื่องข่าวสาร โดยรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการทั้งสามเล่ม แต่สตรีสารเป็นนิตยสารที่อายุยืนยาวที่สุด เป็นนิตสารที่ได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนิตยสารส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้ดำเนินกิจการต่อมาจนถึงปี 2539 จึงได้ปิดตัวลงโดยบรรณาธิการตั้งใจ เนื่องจากเห็นแนวโน้มที่นิตยสารจะต้องปรับตัวไม่เป็น “อื่น” รวมอายุสตรีสารได้ 48 ปี นอกจากนี้ยังเคยก่อตั้ง (2501) และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ เคยได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการประชาชน  จากมูลนิธิแมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2505 และได้รับปริญญา อักษรศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต(กิตติมศักดิ์)  เมื่อปี 2517   

เกียรติยศที่ได้รับ

–    ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 3 (2534)

–   รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการประชาชน จากมูลนิธิแมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2505

 

 

หนังสือเนื่องในวาระ 100 ปีชาตกาล
‘ปัญญาแห่งยุคสมัย: คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง’
โดย สุกัญญา หาญตระกูล