รู้จัก “คุณปู่” ปลาที่อายุยืนที่สุดในโลก

879
รู้จัก “คุณปู่” ปลาที่อายุยืนที่สุดในโลก

ปีค.ศ. 1933 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Shedd ในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ซื้อปลาปอดตัวหนึ่งและนำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ภายหลังจากนั้นมันได้กลายเป็นปลาปอดที่มีอายุยืนที่สุดในโลก และพึ่งตายไปเมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยอายุที่มากถึง 90 ปี

พิพิธภัณฑ์ได้ให้ข้อมูลว่า ปลาตัวนี้เป็นดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ และเคยให้การต้อนรับประชาชนกว่า 1.04 ล้านคนในชิคาโก ทั้งยังมีชื่อว่า “คุณปู่” (Granddad) อีกด้วย

ปลาปอดเป็นสัตว์คุ้มครองในออสเตรเลีย และจัดเป็นปลาดึกดำบรรพ์ที่อยู่บนโลกมานานกว่า 400 ล้านปีแล้ว อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากฟอสซิลของมัน จะพบว่าอายุขัยเดิมของมันก็อยู่ที่มากกว่า 100 ปีเช่นกัน

รู้จัก “คุณปู่” ปลาที่อายุยืนที่สุดในโลก รู้จัก “คุณปู่” ปลาที่อายุยืนที่สุดในโลก