ราวกับมีชีวิต! มังกรใต้น้ำแห่งฮาร์บิน

558
ราวกับมีชีวิต! มังกรใต้น้ำแห่งฮาร์บิน

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงการเชิดมังกรใต้น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์ Harbin Polarland ในฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน

ราวกับมีชีวิต! มังกรใต้น้ำแห่งฮาร์บิน ราวกับมีชีวิต! มังกรใต้น้ำแห่งฮาร์บิน ราวกับมีชีวิต! มังกรใต้น้ำแห่งฮาร์บิน ราวกับมีชีวิต! มังกรใต้น้ำแห่งฮาร์บิน ราวกับมีชีวิต! มังกรใต้น้ำแห่งฮาร์บิน ราวกับมีชีวิต! มังกรใต้น้ำแห่งฮาร์บิน