จีนตั้งเป้าพาคนจน 3.4 ล้านคนไปยังพื้นที่พัฒนาแล้วในปี 2017

194
จีนตั้งเป้าพาคนจน 3.4 ล้านคนไปยังพื้นที่พัฒนาแล้วในปี 2017

ประเทศจีนได้ประกาศแผนการที่จะเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวน 3,400,000 คนจากชุมชนยากจนไปยังพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วภายในปีนี้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนของประเทศ

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ผู้วางแผนด้านเศรษฐกิจของประเทศได้กล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถพาประชาชนกว่า 2,490,000 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กันดารไปยังที่ที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งกว่าได้

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังได้กล่าวเสริมถึงการดำเนินงานสำรวจอุตสาหกรรมสนับสนุน การจ้างงาน และการรักษาความปลอดภัย สำหรับประชาชนที่พวกเขาได้ช่วยย้ายถิ่นฐานมาด้วย

ประเทศจีนได้ปฏิญาณไว้ว่าภายในปี 2020 จะช่วยขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนทุกคนให้หมดสิ้นไป ซึ่งการย้ายถิ่นฐานนั้นก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแผนการดังกล่าว