ล่องเรือ นั่งรถไฟ เพลิดเพลินไปกับสีแดงเพลิงของวสันตฤดู

174
ล่องเรือ นั่งรถไฟ เพลิดเพลินไปกับสีแดงเพลิงของวสันตฤดู

เมื่อเร็วๆนี้ บรรดานักท่องเที่ยวต่างแห่มาเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงาม ตามแนวแม่น้ำชางฮว่า (昌化江) และแนวป่าบนภูเขาเป่าซาน (宝山) ในอำเภอปกครองตนเองชางเจียงชนเผ่าหลี มณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน

ล่องเรือ นั่งรถไฟ เพลิดเพลินไปกับสีแดงเพลิงของวสันตฤดู ล่องเรือ นั่งรถไฟ เพลิดเพลินไปกับสีแดงเพลิงของวสันตฤดู ล่องเรือ นั่งรถไฟ เพลิดเพลินไปกับสีแดงเพลิงของวสันตฤดู ล่องเรือ นั่งรถไฟ เพลิดเพลินไปกับสีแดงเพลิงของวสันตฤดู