หน้าแล้งมาแล้ว! น้ำในอู่ฮั่นลดต่ำ ผุดเป็นชายหาดแม่น้ำ

177
หน้าแล้งมาแล้ว! น้ำในอู่ฮั่นลดต่ำ ผุดเป็นชายหาดแม่น้ำ

ภาพชาวอู่ฮั่นที่กำลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดที่โผล่ขึ้นเหนือแม่น้ำในเมืองฮั่นโข่ว

เนื่องจากในช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวไปฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงฤดูน้ำแล้ง ทำให้น้ำในแม่น้ำลดต่ำลง เผยให้เห็นพื้นทรายที่อยู่ใต้น้ำ ก่อให้เกิดทัศนียภาพ “ชายหาดแม่น้ำ” ขนาดใหญ่

หน้าแล้งมาแล้ว! น้ำในอู่ฮั่นลดต่ำ ผุดเป็นชายหาดแม่น้ำ หน้าแล้งมาแล้ว! น้ำในอู่ฮั่นลดต่ำ ผุดเป็นชายหาดแม่น้ำ