การค้นพบครั้งสำคัญ! เมืองหลวงโบราณยุคชุนชิวจ้านกว๋อ

436
การค้นพบครั้งสำคัญ! เมืองหลวงโบราณยุคชุนชิวจ้านกว๋อ

นักโบราณคดีได้กล่าวถึงการค้นพบประตูเมืองและกำแพงรอบประตูเมืองด้านนอก ระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตเมืองโบราณเจิ้งหาน เมืองซินเจิ้ง มณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของประเทศจีน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาค้นคว้าเมืองโบราณของจีน

นักโบราณคดีเล่าว่า การขุดค้นดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 50 ปี จนกระทั่งพบประตูเมืองแห่งแรก ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาให้พอดีกับกำแพงเมือง มีตำแหน่งการจัดวางที่ชัดเจน และยังคงอยู่ในสภาพดี

ซากปรักหักพังของเมืองหลวงในสมัยสงครามชุนชิวจ้านกว๋อเช่นนี้ถือว่าพบได้ยากมาก การค้นพบครั้งนี้จึงถือเป็นการเติมเต็มช่องว่างในบันทึกประวัติศาสตร์จีนที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองหลวงโบราณเลยทีเดียว