วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา

387
วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วงดนตรีกองทัพรัสเซีย the Alexandrov Ensemble จัดการแสดงขึ้นอีกครั้งในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซีย โดยเป็นการแสดงครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินลำเลียง Tu-154 ของรัสเซียตกกลางทะเลดำเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมปี 2016 ส่งผลให้ผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกวงดนตรีดังกล่าวดับยกลำ

วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา วงดนตรีกองทัพรัสเซียเริ่มบรรเลงอีกครั้งหลังเหตุเครื่องบินตกเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา