​เพื่อชาติและจักพรรดิ! การปลูกฝังของโรงเรียนอนุบาลในญี่ปุ่น

355

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นกล่าวว่า “ผมไม่ได้เหยียดชนชาติ แต่ในใจลึกๆ ผมเกลียดชาวเกาหลีและจีน”

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ยังสอนให้เด็กพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อจักรพรรดิและประเทศชาติ มีการร้องเพลงทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลอดจนท่องจำ “ค่านิยมการศึกษาแห่งจักรวรรดิ” (Imperial Rescript on Education) ที่ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 1948 ด้วย