ประธานสมาคมการสอนภาษาจีนโลก เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ ประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์จง อิงหัว (Zhong Yinghua) ประธานสมาคมการสอนภาษาจีนโลก พร้อมกับ อ.จาง เว่ยจุน (Zhang Weijun) เลขาธิการพรรควิทยาลัยการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ และอ.กัว เจียเจีย (Guo Jiajia) หัวหน้าแผนกบุคลากรครูการศึกษาภาษาจีนนานาชาติและการจัดการโครงการทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ ร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ ดร.โหยว เสียง คณบดีวิยาลัยนานาชาติจีน ได้ร่วมต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกัน

อ.เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) และ รศ.เฉิน เวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน) พร้อมอาจารย์ของทางสถาบันฯ ได้นำ ศ.จง อิงหัว พร้อมคณะเยี่ยมชมภายในสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล อาทิเช่น บริเวณสำนักงาน ห้องจัดกิจกรรม และห้องจัดแสดงทางวัฒนธรรม โดยการนี้ทาง อ.เอกรัตน์ ได้กล่าวว่า สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานสถาบันอาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล เป็นเลขาธิการภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งด้วยการสนับสนุนของทั้งสองฝ่าย ทางสถาบันฯ ได้มุ่งเน้นในการพัฒนา “ภาษาจีน+อาชีพ” ดำเนินการฝึกอบรมทางด้านภาษาจีนในสาขาต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมจีน ทำหน้าที่เป็นสะพานสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและไทยต่อไป

รศ.เฉิน เวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน) กล่าวว่า สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จะยังคงมุ่งเน้นในด้านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับโรงเรียน องค์กร และหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติในประเทศไทยต่อไป ภายใต้การดูแลและคำแนะนำของมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้งฝ่ายจีนและไทย

นอกจากนี้ อ.ตู้ อีหนิง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายจีน) และ อ.ชวลิต จูเจีย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ฝ่ายไทย) ได้เดินทางมาเข้าร่วมต้อนรับด้วย

หลังจากเยี่ยมชมสถาบันฯ ทางคณะฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.โหยว เสียง คณบดีวิยาลัยนานาชาติจีน พร้อมทั้งผู้บริหารโครงการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำการแลกเปลี่ยนเชิงลึกและครอบคลุมในโครงการต่างๆ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างจีนและไทย การฝึกอบรมร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของประเทศจีนในระดับนานาชาติ เป็นต้น และหารือเกี่ยวกับข้อตกลงทางความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน