บทวิเคราะห์ แผนนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลจีนปี 2024 โฟกัสอะไรบ้าง

22

เช้าวันที่ 5 มีนาคม มีพิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนฯเกือบ 3,000 คนแบกรับความไว้วางใจอันยิ่งใหญ่ของประชาชนมาร่วมประชุม ปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีน ซึ่งรวมถึงนายสี จิ้นผิง เป็นต้น ร่วมพิธีเปิด นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนรายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและแถลงแผนนโยบายของรัฐบาลจีนในปีนี้ต่อที่ประชุม โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลชุดใหม่ของจีนนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ ของรัฐบาลให้สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพิจารณา จึงได้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 11 มีนาคม มีพิธีปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ที่ประชุมมีมติผ่านรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนแผนนโยบายของรัฐบาลจีน เรามาทบทวนกันว่า รายงานผลการดำเนินงานฯฉบับนี้จุดที่น่าสนใจอะไรบ้าง

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนระบุว่า ปีที่ผ่านมา เป็นปีแรกของการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของที่ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 เป็นปีแรกที่รัฐบาลชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่สลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งและสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่ภารกิจการปฏิรูปและการพัฒนาอย่างมันคงเผชิญกับความยากลำบากที่หนักหนาสาหัส คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นแกนนำได้นำพาประชาชนจีนทุกหมู่เหล่าทุกชนเผ่า ทั่วประเทศผนึกกำลังสมัครสมานสามัคคี ต้านแรงกดดันจากภายนอก ขจัดอุปสรรคภายใน ใช้ความพยายามอย่างหนัก การป้องกันและควบคุมโควิด-19 มีการปรับระดับจนได้รับชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด บรรลุเป้าหมายหลักแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมบูรณ์ เดินหน้าการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ภาพรวมของสังคมยังคงความมั่นคง การสร้างประเทศสังคมนิยมให้ทันสมัยในทุกด้านมีฝีก้าวที่มั่นคง

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนระบุว่า ปี 2023 ภาพรวมเศรษฐกิจจีนดีขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีมีมากกว่า 126 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 อัตราการเติบโตอยู่ในระดับแนวหน้าของเขตเศรษฐกิจสำคัญ เมืองและตำบลเพิ่มการจ้างงานใหม่ 12,440,000 คน อัตราการว่างงานในเมืองและตำบลเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศมีความสมดุล

นายหลี่ เฉียงระบุในรายงานว่า ในขณะที่ชื่นชมผลงาน เราได้เห็นความยากลำบากและความท้าทายที่เผชิญอยู่อย่างชัดเจน เราต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายโดยตรง ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ทรยศความคาดหวังและความไว้วางใจของประชาชน

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 75 ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปีสำคัญที่บรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14

สำหรับแผนนโยบายของรัฐบาลจีนในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายหลัก ได้แก่ จีดีพีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมืองและตำบลเพิ่มการจ้างงานใหม่มากกว่า 12,000,000 คน อัตราการว่างงานในเมืองและตำบลอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5 ซีพีไอเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 รายได้ของประชาชนเติบโตพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศรักษาความสมดุลโดยประมาณ การผลิตธัญญาหารมีมากกว่า 1.3 ล้านล้านชั่ง (0.65 ล้านล้านกิโลกรัม) การใช้พลังงานต่อหน่วยจีดีพีลดลงประมาณร้อยละ 2.5 คุณภาพระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนร่างแผนนโยบายของรัฐบาลจีนในปีนี้กำหนดขึ้นอย่างไร? ช่วงเที่ยงของวันที่ 5 มีนาคม สำนักงานสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจีนจัดแถลงข่าว นายหวง โส่วหง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งคณะรัฐมนตรีจีนซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานยกร่างฯเผยว่า

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะรัฐมนตรีจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการร่างแผนนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในปีนี้ นายหลี่ เฉียงเป็นประธานการยกร่าง และประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมพิเศษหลายครั้งเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงานจนเสร็จสมบูรณ์

นายหวง โส่วหงเผยว่า ผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างฯมีกว่า 10,000 คน ซึ่งรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานท้องถิ่นและฝ่ายต่างๆกว่า 4,000 คน ตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินงานฯของรัฐบาลจีน ยังได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยปีนี้เว็บไซต์รัฐบาลจีน (https://www.gov.cn/) ร่วมกับแพลตฟอร์มสื่อมวลชนออนไลน์ 29 แพลตฟอร์มเปิดตัวแคมเปญ “คณะรัฐมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอแนะรายงานผลการดำเนินงานของภาครัฐ” จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2024 ได้รับข้อเสนอจากชาวเน็ตมากกว่า 1,600,000 ข้อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในบรรดาชาวเน็ตที่ให้ความคิดเห็น อายุมากที่สุดอยู่ที่ 82 ปี อายุน้อยที่สุดอยู่ที่ 12 ปี เว็บไซต์รัฐบาลจีนได้คัดสรรข้อเสนอที่เป็นตัวแทน 1,150 ข้อส่งให้คณะร่างรายงานผลการดำเนินงาน

ในกิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับข้อเสนอจากชาวเน็ตกว่า 40 ประเทศ ซึ่งรวมทั้งนักลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์และแพทย์ ฯลฯ พวกเขาได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอว่าด้วยการลงทุนในจีน การทำวีซ่า การเดินทางท่องเที่ยวและซื้อของที่จีน เป็นต้น

กล่าวได้ว่า รายงานผลการดำเนินงานฯของรัฐบาลจีนปีนี้สะท้อนถึงการบูรณาการของจิตใจและความคิดของพรรคฯ กับประชาชน สะท้อนเสียงทางการเมืองกับความคิดเห็นของประชาชชนอย่างครบถ้วน และยังสะท้อนถึงเจตจำนง ความปรารถนาและข้อเรียกร้องของประชาชนทั่วประเทศจีนได้อย่างเต็มที่ หลังผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนแล้ว จะมีการปฏิบัติตามแผนนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานและประชาชนทั่วประเทศ ผนึกกำลังที่เข้มแข็งเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจที่เสนอไว้อย่างแน่นอน

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)