‘นักท่องเที่ยวจีน’ ครองแชมป์ ‘เที่ยวไทย’ มากสุดในช่วงสงกรานต์

8
(240413) -- AYUTTHAYA, April 13, 2024 (Xinhua) -- People and elephants splash water in celebration of the Songkran festival in Ayutthaya, Thailand, April 13, 2024. The Songkran festival, the traditional Thai New Year, is celebrated from April 13 to 15 every year, during which people express greetings by splashing water on each other. (Xinhua/Wang Teng)

กรุงเทพฯ, 24 เม.ย. (ซินหัว) — กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 1-21 เม.ย. รวมอยู่ที่ 1.92 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.54 จากปีก่อน และรายได้ของช่วงเทศกาลดังกล่าวอยู่ที่ราว 1.4 แสนล้านบาท

รายงานระบุว่าจีนเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวขาเข้าชั้นนำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รวมอยู่ที่ 395,830 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.16 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามด้วยมาเลเซีย (298,263 คน) อินเดีย (114,330 คน) รัสเซีย (104,538 คน) และเกาหลีใต้ (84,539 คน)

จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากความพยายามของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งรวมถึงมาตรการฟรีวีซ่าและการผ่อนปรนขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง โดยข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกันระหว่างไทยและจีน ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มี.ค. ช่วยกระตุ้นความมั่นใจในการเดินทางระหว่างสองประเทศ

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และการจัดงานในปีนี้ได้ยกระดับการนำเสนอวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกและเน้นย้ำความสามารถจัดงานระดับโลกของไทย
ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนไทยในปีนี้สูงเกิน 11.29 ล้านคนแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายของทั้งปีที่กำหนดไว้ 35 ล้านคน

การท่องเที่ยวถือเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และครองสัดส่วนราวร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขณะนักท่องเที่ยวชาวจีนเคยครองส่วนแบ่งราวร้อยละ 28 ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนไทยเกือบ 40 ล้านคนในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ในปี 2019

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 เม.ย. 2024)