จีนเตรียมบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกอุปกรณ์การบินและอุปกรณ์อวกาศบางประเภทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

34

ทางการจีนระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ว่าพวกเขาได้ตัดสินใจจำกัดการส่งออกส่วนประกอบและเทคโนโลยีบางอย่างในภาคการบินและอวกาศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
.

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ ตามหนังสือเวียนที่ออกร่วมกันโดยกระทรวงพาณิชย์ (MOC) กรมศุลกากรทั่วไป และกรมพัฒนายุทโธปกรณ์ของคณะกรรมาธิการการทหารกลาง
.

ตามหนังสือเวียน สินค้าภายใต้การควบคุมการส่งออก ได้แก่ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนโครงสร้างการบินและอวกาศและการผลิตเครื่องยนต์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสำหรับการผลิตเครื่องยนต์กังหันก๊าซ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหมวกของชุดอวกาศ และเส้นใยโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ
.

“ถือเป็นแนวปฏิบัติระหว่างประเทศในการดำเนินการควบคุมการส่งออกสำหรับแม่พิมพ์เฉพาะ วัสดุเส้นใยพิเศษ และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” โฆษกของกระทรวงพาณิชย์ระบุในแถลงการณ์ออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อข้อซักถามของสื่อ
.

นโยบายควบคุมการส่งออกไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่ประเทศหรือภูมิภาคใดโดยเฉพาะ โดยระบุเพิ่มเติมว่าการส่งออกที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอนุมัติ
.
รัฐบาลจีนปกป้องสันติภาพของโลกและเสถียรภาพของพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมั่นคง ปกป้องความปลอดภัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการค้าที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามคำแถลงดังกล่าว

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า รัฐบาลจีนต่อต้านประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่ใช้สิ่งของควบคุมจากจีนเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บ่อนทำลายอธิปไตย ความมั่นคง และการพัฒนาของชาติจีน
.
แหล่งข้อมูล:https://news.cgtn.com/news/2024-05-31/China-to-impose-export-controls-on-certain-aviation-space-equipment-1u37xNCxBeg/p.html