สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ปฐมนิเทศ “บทจ.รุ่นที่ 1”  พร้อมต้อนรับ ท่านหาน จื้อเฉียง ออท.จีน ปาฐกถาเปิดคลาสวันแรก 12 กรกฏาคมนี้ 

85

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ปฐมนิเทศ “บทจ.รุ่นที่ 1”  พร้อมต้อนรับ ท่านหาน จื้อเฉียง ออท.จีน ปาฐกถาเปิดคลาสวันแรก 12 กรกฏาคมนี้ 

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย-จีน “บทจ.รุ่นที่ 1” (Business Leadership of Thai & China) ประจำปีการศึกษา 2567-2568 เมื่อวันที่ 5 – 6 ก.ค. 2567 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา โดยมีนักธุรกิจไทย-จีน  ทั้งจากภาคเอกชน  ผู้นำจากภาครัฐและภาคการเมือง จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

โดยหลังจากนี้จะมีการเปิดการศึกษาวันแรก ในวันที่ 12 ก.ค. 2567 เวลา 14.00-17.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ   ซึ่งในวันดังกล่าว นายหาน จื้อเฉียง  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย  ได้ให้เกียรติปาฐกถาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และ ความเป็นไปของจีนยุคใหม่  ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าไทย-จีน และ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย รวมถึงรายการจับจ้องมองจีน ที่ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เปิดเผยว่า การอบรมหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย-จีน รุ่นที่ 1 (บทจ.รุ่นที่1) ซึ่งมี นายชิบ จิตนิยม เลขาธิการสมาคมนักข่าวไทย-จีน เป็นประธานหลักสูตร ได้เกิดขึ้นจากการที่สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในประเทศไทยและจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้จัดให้มีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหอการค้าไทย-จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กรุณาให้คำปรึกษาและแนะนำมาโดยตลอด ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ให้เน้นแฟ้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของไทย-จีน

ดร.กำพล กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์หลักของการเปิดหลักสูตร บทจ.รุ่นที่ 1 มีเป้าหมายที่จะสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การบริหารธุรกิจ รวมไปถึงสังคม วัฒนธรรม และ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสนอข้อสรุป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตัวเอง รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ  เพื่อลดปัญหาและขจัดอุปสรรคในด้านต่างๆ  และ ยังเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เข้าใจในบริบท และความเชื่อมโยงด้านการบริหารธุรกิจ และกฎหมายของแต่ละฝ่าย โดยมีข้อคิดเห็นนำเสนอถึงนโยบาย และ กระบวนการต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจไทย-จีน  ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า70 คน

สำหรับในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567  ที่จะถึงนี้  เป็นวันเปิดการศึกษาในวันแรก ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ท่านหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จะให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน  โดยสื่อมวลชน อาทิ รายการจับจ้องมองจีน   จะขอสัมภาษณ์ท่านในประเด็นเรื่อง ความสำคัญของการประชุมใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 20 ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงปักกิ่ง ที่กำลังจะถึงนี้ด้วย

“โดยการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ท่านสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นประธานในการประชุมฯ คาดว่า จะมีการประกาศแนวทางเสริมการปฏิรูปประเทศอย่างเข้มข้น และสร้างเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมคุณภาพสูง รวมถึงปรับปรุงระบบและขีดความสามารถของรัฐในการกำกับดูแลกิจกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมให้ทันสมัย ภายในปี 2578 ซึ่งสื่อมวลชนไทยและจีน กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก” ดร.กำพล กล่าว