โพลชี้ ประชาชน 79.28% สวดมนต์-เข้าวัด คลายความโศกเศร้า หลัง ร.9 เสด็จสวรรคต

441
โพลชี้ ประชาชน 79.28% สวดมนต์-เข้าวัด คลายความโศกเศร้า หลัง ร.9 เสด็จสวรรคต

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,337 คน เรื่อง “วิธีคลายความโศกเศร้าของคนไทย” ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ สร้างความโศกเศร้าเสียใจ ส่งผลต่อร่างกายและบั่นทอนจิตใจประชาชนเป็นอย่างมาก โดยพบว่า

โพลชี้ ประชาชน 79.28% สวดมนต์-เข้าวัด คลายความโศกเศร้า หลัง ร.9 เสด็จสวรรคต
1.วิธีคลายความโศกเศร้าต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันดับ 1 ประชาชนร้อยละ 79.28 สวดมนต์ นั่งสมาธิ ศึกษาธรรมะ เข้าวัดทำบุญ อันดับ 2 ร้อยละ 71.05 ทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อันดับ 3 ร้อยละ 64.10 ยึดหลักคำสอนของพระองค์ท่านในการดำเนินชีวิต อันดับ 3 ร้อยละ 57.07 ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ ดูสารคดีเทิดพระเกียรติ และอันดับ 4 ประชาชนร้อยละ 53.55 เดินทางท่องเที่ยวไปยังโครงการตามพระราชดำริต่างๆ

2.สิ่งที่ประชาชนตั้งใจที่จะอธิษฐานให้กับในหลวง รัชกาลที่ 9 อันดับ 1 ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปร้อยละ 84.59 อันดับ 2 ขอทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยร้อยละ 77.94  อันดับ 3 ขอพระบารมีของพระองค์ช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขร้อยละ 73.00 อันดับ 4 พระองค์ท่านสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ร้อยละ 64.40 และอันดับ 5 ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองพระองค์ท่านร้อยละ 62.45

3.สิ่งที่ประชาชนตั้งใจจะทำถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 อันดับ 1 ร้อยละ 72.25 ทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ (บวช อาสาสมัคร ทำของแจก) อันดับ 2 ร้อยละ 70.01 เป็นพสกนิกรที่ดีรักใคร่สามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันดับ 3 ร้อยละ 61.03 สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ตามกำลังที่มี อันดับ 4 ร้อยละ 57.74 ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และอันดับ 5 ร้อยละ 55.65 ดูแลครอบครัว สอนลูกหลานให้เป็นคนดี