ผู้โดยสารใช้รถไฟความเร็วสูงยูนนาน ทะลุแสนคนภายใน 1 สัปดาห์

202
ผู้โดยสารใช้รถไฟความเร็วสูงยูนนาน ทะลุแสนคนภายใน 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมาตัวเลขทางสถิติชี้ให้เห็นว่า “เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้-คุนหมิง”และ “เส้นทางรถไฟเร็วสูงหนานหนิง-คุนหมิง” (ชื่อเดิมคือเส้นทางรถไฟยูนนาน- กว่างซี) ที่เพิ่งเปิดให้บริการตลอดเส้นทางอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา หรือประมาณ 1 สัปดาห์ก่อน ได้บรรทุกผู้โดยสารไปแล้วมากกว่า 1 แสนคน นับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ามณฑลยูนานได้ก้าวเข้าสู่ “ยุคแห่งรถไฟเร็วสูง” แล้วเป็นที่เรียบร้อย

ผู้โดยสารใช้รถไฟความเร็วสูงยูนนาน ทะลุแสนคนภายใน 1 สัปดาห์ ผู้โดยสารใช้รถไฟความเร็วสูงยูนนาน ทะลุแสนคนภายใน 1 สัปดาห์ ผู้โดยสารใช้รถไฟความเร็วสูงยูนนาน ทะลุแสนคนภายใน 1 สัปดาห์ ผู้โดยสารใช้รถไฟความเร็วสูงยูนนาน ทะลุแสนคนภายใน 1 สัปดาห์ ผู้โดยสารใช้รถไฟความเร็วสูงยูนนาน ทะลุแสนคนภายใน 1 สัปดาห์