จีนอัพเดตแผนที่เส้นทางการวิ่งรถไฟทั่วประเทศครั้งใหม่

126
จีนอัพเดตแผนที่เส้นทางการวิ่งรถไฟทั่วประเทศครั้งใหม่

ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. เป็นต้นมา จีนได้ปรับแผนที่เส้นทางการวิ่งรถไฟทั่วประเทศครั้งใหม่ โดยมีการเพิ่มเที่ยวรถไฟทั้งหมด 135 รอบ (ไป-กลับ) หรือ 270 เที่ยว ซึ่งหลังจากที่ปรับจำนวนเส้นทางแล้ว ปริมาณเที่ยวรถไฟทั่วประเทศเพิ่มเป็น 3,570.5 รอบ โดย 2,332.5 รอบนั้นเป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นไฮเทค (动车) ที่มีความเร็วประมาณ200-250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จีนอัพเดตแผนที่เส้นทางการวิ่งรถไฟทั่วประเทศครั้งใหม่ จีนอัพเดตแผนที่เส้นทางการวิ่งรถไฟทั่วประเทศครั้งใหม่