โรงเรียนในจีนใช้โดมอากาศ ป้องกันหมอกควันพิษ

291
โรงเรียนในจีนใช้โดมอากาศ ป้องกันหมอกควันพิษ

จากสภาพอากาศในเมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย ทางเหนือของจีน ที่ยังประสบกับหมอกควันพิษอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนประถมหัวซิ่งจึงใช้โดมอากาศ เพื่อป้องกันผลกระทบจากหมอกควันพิษ ทำให้นักเรียนได้เรียนวิชาพลศึกษาได้ต่อไปอย่างปกติ

โดมอากาศแห่งนี้มีความยาว 50 เมตร กว้าง 20 เมตร ถูกออกแบบให้มีระบบการกรองอากาศ อีกทั้งยังสามารถควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพอากาศได้ด้วย