เด็กไทยเตรียมบินลัดฟ้าไปสิงคโปร์ กับโครงการ “สร้างยุวทูตอาหารไทยสู่สากล”

356
เด็กไทยเตรียมบินลัดฟ้าไปสิงคโปร์ กับโครงการ “สร้างยุวทูตอาหารไทยสู่สากล”

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park และ นิตยสาร mother&care เตรียมเปิดตัว “หนูน้อยยุวทูตอาหารไทยตะลุยแดนสิงคโปร์” ในโครงการ “สร้างยุวทูตอาหารไทยสู่สากล” โดยจะจัดขึ้นวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 15.45 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งงานนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11

เด็กไทยเตรียมบินลัดฟ้าไปสิงคโปร์ กับโครงการ “สร้างยุวทูตอาหารไทยสู่สากล”

โดยภายในงานจะมีการแถลงข่าวและมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ขนมจากข้าวไทยสู่เทรนด์อาหารโลก” และยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อป “พริกกะเกลือ” หนึ่งในเมนูทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9

และหนึ่งในกิจกรรมสุดพิเศษของโครงการฯ ก็คือ เด็กที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้ไปทัศนศึกษาสิงคโปร์ เพื่อเผยแผ่อาหารไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อันจะช่วยให้อาหารไทยเข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลายในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะของเด็กไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ผ่านอาหารกาย อาหารใจ และอาหารสมอง พร้อมด้วยความรอบรู้ และตระหนักถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

เด็กไทยเตรียมบินลัดฟ้าไปสิงคโปร์ กับโครงการ “สร้างยุวทูตอาหารไทยสู่สากล”