ชาวจีน “บูชาเทพเจ้าเตาไฟ” ช่วงตรุษจีน

2744
ความเชื่อของชาวจีน “บูชาเทพเจ้าเตาไฟ” ช่วงตรุษจีน

ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ สถานที่หรือสิ่งของหลายๆ อย่างอาจมีเทพหรือเจ้าสถิตย์อยู่ “เจ้าเสิน” หรือ “เจ๊าซิ้ง” (灶神) ซึ่งมีความหมายว่า “เทพเจ้าเตาไฟ” ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ที่เมืองฝอซาน (佛山)ในมณฑลกวางตุ้งของจีน พิธีบูชาเทพเจ้าเตาไฟเป็นพิธีที่ชาวจีนในท้องถิ่นสืบทอดกันมายาวนาน และจะจัดขึ้นทุกๆ ปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีการใช้ “เตาเผามังกรหนานเฟิง” (Ancient Nanfeng Dragon kiln) เตาเผาโบราณที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาของจีนซึ่งใช้งานมาแล้ว 500 ปีในการทำพิธี ในระหว่างการทำพิธีจะมีการจุดไฟในเตาเผามังกร เพื่ออธิษฐานขอพรให้มีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง

ความเชื่อของชาวจีน “บูชาเทพเจ้าเตาไฟ” ช่วงตรุษจีน ความเชื่อของชาวจีน “บูชาเทพเจ้าเตาไฟ” ช่วงตรุษจีน ความเชื่อของชาวจีน “บูชาเทพเจ้าเตาไฟ” ช่วงตรุษจีน ความเชื่อของชาวจีน “บูชาเทพเจ้าเตาไฟ” ช่วงตรุษจีน ความเชื่อของชาวจีน “บูชาเทพเจ้าเตาไฟ” ช่วงตรุษจีน ความเชื่อของชาวจีน “บูชาเทพเจ้าเตาไฟ” ช่วงตรุษจีน