ตรุษจีนพังงา อิ่มบุญอิ่มท้อง เรียนรู้ประเพณีไหว้ตรุษจีน

356
ตรุษจีนพังงา อิ่มบุญอิ่มท้อง เรียนรู้ประเพณีไหว้ตรุษจีน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ร่วมกับชุมชนตลาดใหญ่ ชุมชนเสนานุชรังสรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ความรู้ด้านประเพณีท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลตรุษจีน บริเวณลานด้านหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ซิ่นใช่ตึ๋ง ต.ตลาดใหญ่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยจัดให้มีการสาธิตขนมมงคลตรุษจีน อาทิ ขนมเข่ง ขนมฟู หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ขนมเต่าแดง หมายถึงอายุยืน ข้าวเหนียวแก้ว หมายถึงความสามัคคี ส่วนผลไม้มงคลก็ได้แก่ สาลี่ หมายถึงมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา กล้วย หมายถึงความมีโชคลาภ แอปเปิ้ล หมายถึงความปลอดภัย สุขสงบ หากมีการบูชาด้วยลำไย และพุทราจีน คู่กัน ก็จะหมายถึงการขอให้มีลูกชายเร็วๆ  การจัดโต๊ะไหว้พระจีนตามแบบอย่างประเพณีท้องถิ่นตะกั่วป่า  เพื่อส่งเสริม สืบสาน และประชาสัมพันธ์คุณค่าวิถีชีวิตเมืองเก่าตะกั่วป่า ในโอกาสนี้ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ รวมทั้ง  ประชาชนทั่วไปได้ลองลิ้มชิมขนมมงคลตรุษจีนฟรี

นางปิยนุช  ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัด เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ อำเภอตะกั่วป่า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดศิริมงคล ตามความเชื่อโบราณ นองจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ ประเพณีได้รับการส่งเสริมสืบทอดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ตรุษจีนพังงา อิ่มบุญอิ่มท้อง เรียนรู้ประเพณีไหว้ตรุษจีน ตรุษจีนพังงา อิ่มบุญอิ่มท้อง เรียนรู้ประเพณีไหว้ตรุษจีน