ประสบการณ์เล่นสกีที่ยากจะลืมเลือน ณ เทือกเขาอัลไต

117

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมลานสกีที่เพิ่งเปิดใหม่บนเทือกเขาอัลไต เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งลานสกีแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันท่ามกลางหิมะสีขาวนุ่ม อีกทั้งยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามด้วย